เทียนพรรษาพระราชทาน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

วันนี้ (24 ก.ค.64)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  นายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในพิธี  ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมีพระพระพุทธิวงศมุนี  เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์  มีหัวหน้าส่วนราชการ  เข้าร่วมพิธี

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ  เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

สำหรับวันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา      ที่สำคัญในประเทศไทย   ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา  ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทย  ได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านาน  พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือนแด่พระสงฆ์   ให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเผยแผ่ศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆ  เพื่อป้องกันความเสียหายจากการเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้าน   ที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน    โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาจำพรรษาตลอด 3 เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาส   หรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้   ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์อีกด้วย

//////////////

 

แสดงความคิดเห็น