อ้างผู้ใหญ่ในจังหวัด บังคับเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3ให้  ทั้งที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงของวันที่ 30 ก.ค. ที่ผ่านมา ที่ศูนย์รับฉีดวัคซีน หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นสถานที่รับฉีดวัคซีนไวรัสโควิด-19  มีกลุ่มผู้สูงอายุมารับการฉีดวัคซีน  AZ ซึ่งเป็นเข็มแรก จำนวนหลายร้อยคน ซึ่งเป็นไปตามการจัดสรรจากส่วนกลางแต่ปรากฏว่า มีคนบางคนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรทางการแพทย์  ได้เข้ามาขอรับวัคซีนเข็มที่ 3 จากเจ้าหน้าที่ ทั้งที่ตนเองไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับดูและรักษาผู้ป่วยโควิด หรือเป็นบุคลากรทางการแต่อย่างใด  โดยอ้างถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลก บีบบังคับกับทางเจ้าหน้าที่  ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิเสธได้  จึงจำใจต้องยอมฉีดวัคซีนเข็มที่3 ให้ไป สร้างความอึดอัดเอือมระอากับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากสำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 นั้น ทางกระทรวงสาธารณสุข  กำหนดฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์  ซึ่งเป็นด่านหน้า ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้  เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้น

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-10 ก.ค. 2564 พบการติดเชื้อ 880 ราย เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ทั้งนี้ พบว่า 54% เป็นพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาล รองลงมาเป็นวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย ส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน อายุ 20-29 ปี รองลงมา 30-39 ปี การเสียชีวิตตั้งแต่ต้นประมาณ 7 ราย โดยจำนวน 7 รายนี้  มี 5 รายไม่ได้รับวัคซีน และมี 2 รายได้รับวัคซีน

สำหรับจังหวัดพิษณุโลกมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าน่าจะเกือบ 3,000 คน  สำหรับจังหวัดพิษณุโลก ได้เริ่มฉีดเข็ม 3 ให้บุคลากรทางการแพทย์ ไม่ถึง 500 คน เ แต่กลับมีบางคนที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์  และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดแต่อย่างใด  และอ้างผู้หลักผู้ใหญ่ภายในจังหวัดพิษณุโลก มาบีบบังคับเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนให้กับตัวเอง นอกจากนั้นยังจะพาคนอื่นที่ใกล้ชิดมาฉีดเพิ่มอีก  ทางจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานสาธารณสุขจะมีมาตรการแก้ไขอย่างไร

แสดงความคิดเห็น