นายอำเภอเมืองสั่งทุกตำบลพร้อมจัดศูนย์พักฟื้น

 

วันนี้(6 ส.ค.) นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิดระบาดในทุกพื้นที่ ส่งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดมาตรการรองรับสำหรับผู้ป่วยระดับต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อม ทางจังหวัดจึงได้มีการเตรียมศูนย์พักคอย , Home Isolation , Community isolation เพื่อให้ผู้ป่วยที่กำลังหายจากโควิด ได้มาพักฟื้นก่อนเดินทางกลับบ้าน ซึ่งในส่วนอำเภอเมืองตนเองได้สั่งการให้ทุกตำบลดูสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัด หรือ โรงเรียน โดยที่ผ่านมา ตนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอยตำบลบ้านคลอง ที่อาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง โดยมีนางนภาพร ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง ได้จัดสถานที่พร้อมในการับผู้ที่มาพักฟื้นแล้ว

โดยตำบลบ้านคลอง นั้นเป็นลักษณ์ของการแยกกักตัวในชุมชน (Community isolation) ระยะที่ 1 จำนวน 10 เตียง ภายในศูนย์พักคอยตำบลบ้านคลอง กรณีที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ (Home isolation) ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย (สีเขียว) เข้าระบบการรักษาเร็ว ของตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง นำที่นอนปิคนิค 3 ฟุต จำนวน 12 ผืน และมุ้งครอบ จำนวน 12 หลัง ผ้าห่ม จำนวน 12 ผืน ให้กับศูนย์พักคอยตำบลบ้านคลอง

สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะบริจาคน้ำดื่ม/ของอุปโภคบริโภคให้กับศูนย์พักคอยของตำบลบ้านคลอง สามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง หมายเลขโทรศัพท์ 055-242228


//////////////

แสดงความคิดเห็น