อบจ.เตรียมส่งมอบวัคซีนซิโนฟาร์ม ฉีดให้ชาวพิษณุโลก 28,000 คน

เวลา 14.00 น. วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติงบประมาณ 55,328,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับฉีดให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนฟรี ซึ่งเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสรรวัคซีนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 22,821 คน และวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ได้จัดสรรวัคซีนให้เพิ่มอีก 5,179 คน รวมทั้งสิ้น 28,000 คน ขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินในการจัดสรรวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชน 22,821 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเตรียมดำเนินการส่งมอบวัคซีนให้กับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดสรรวัคซีน เพื่อฉีดให้กับชาวพิษณุโลกต่อไป

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติงบประมาณกว่า  55 ล้านบาท เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัคซีนตามระเบียบและกฎหมายของทางราชการ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับฉีดให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน จำนวนทั้งสิ้น 28,000 คน กระทั่งวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 มีประกาศจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสรรวัคซีนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สำหรับฉีดให้ประชาชน 22,821 คน และเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 จัดสรรมาเพิ่มเติมอีก 5,179 คน รวมทั้งสิ้น 28,000 คน และขณะนี้ได้ทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินในการจัดสรรวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชน 22,821 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดหาวัคซีน จึงได้ส่งมอบวัคซีนทั้งหมดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดสรรให้ชาวพิษณุโลก โดยวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจะมาในวันที่ 18 สิงหาคม และวันที่ 26 สิงหาคม ผู้ที่ได้การยืนยันสามารถไปซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีน 12 แห่ง โดยคาดว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้ผู้ที่ยืนยันรับสิทธิจะได้รับการฉีดแน่นอน

ด้าน นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับชาวพิษณุโลกที่ต้องการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อนุมัติงประมาณจัดซื้อในครั้งนี้ ต้องลงทะเบียนผ่าน “พิดโลกพร้อม” ไว้ก่อนวันที่ 9 สิงหาคม 2564และมีความประสงค์จะรับวัคซีนซิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2  ขอให้เข้าไปกดยืนยันความประสงค์ผ่านเว็บพิดโลกพร้อม ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564  ตลอด 24 ชั่วโมง โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ได้รับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจัดซื้อและได้รับการจัดสรรในรอบแรก 22,821 คน ดังนี้ 1.ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน, 2. เป็นผู้ลงทะเบียนผ่าน “พิดโลกพร้อม” ก่อนวันที่ 9 สิงหาคม 2564 , 3.ยืนยันความประสงค์ผ่านเว็บไซต์ “พิดโลกพร้อม” ภายในวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 และ 4. การจัดสรรวัคซีนจะจัดสรรตามลำดับการลงทะเบียน (ไม่ใช่ลำดับการยืนยันความประสงค์รับวัคซีน และถ้าไม่ยืนยันในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)

อย่างไรก็ตาม ฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง มาดำเนินการยืนยันเพื่อให้ได้ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม   คิวการฉีดคือผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บพิดโลกพร้อมแล้วเท่านั้น  และประชาชนสามารถตรวจสอบผลการยืนยันรับวัคซีนซิโนฟาร์มได้ทาง “พิดโลกพร้อม” หรือ เพจเฟซบุ๊กองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และเพจเฟซบุ๊กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก หลังวันที่ 13 สิงหาคม 2564 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 055-987654 , 055-987656 ,055-987718 ในวันและเวลาราชการ

///////////

 

แสดงความคิดเห็น