มทร.ล้านนา ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 MOU พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงาน

เพื่อร่วมมือกันในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐาน การประเมินความรู้ความสามารถและการแข่งขันฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จึงร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยมี ผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานพร้อมด้วย นางสาวกุลวดี ยาดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ณ ห้องประชุม 16306 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ทั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

แสดงความคิดเห็น