ผุดสวนผักออร์แกนิค บนพื้นที่ 13 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้โคกหนองนาโมเดิร์น

โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อายุ 62 ปี ได้ใช้พื้นที่ด้านหลังบ้านและร้านกาแฟ พื้นที่ ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก กว่า 13 ไร่ ภายใต้ชื่อบริษัท รักษ์เกษตรสมดุล จำกัด ปรับพื้นที่เป็นแหล่งน้ำ พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่โรงเรือนแบบปิดในการปลูกผักออร์แกนิค Smart Farm ที่ใช้ระบบน้ำสำหรับฉีดหล่อเลี้ยงผลผลิตที่ได้มาตรฐาน ทำให้มีผลผลิตที่งาม เริ่มส่งออกจำหน่ายได้ไตรมาสแรก จากโรงเรือนที่มีจำนวน 10 โรงเรือน และจะขยายออกให้ครบ 20 โรงเรือนในอนาคต และจะเป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดพิษณุโลก หรือใหญ่สุดในแถบภาคเหนืออีกแห่งหนึ่ง

นายเจนณรงค์ มากเอียด ที่ปรึกษาบริษัท รักษ์เกษตรสมดุล จำกัด เปิดเผยว่า ที่นี้จะเป็น Smart Farm นะครับ เป็นโคกหนองนาโมเดล เป็นฟาร์มที่ผลิตผักออร์แกนิคครับ โดยใช้ระบบไอโอทีเป็น smart Farm เป็นการผสมผสานระหว่างกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของโคกหนองนาโมเดล เป็นศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับในการผลิตผัก สารชีวภัณฑ์ แล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็น Organic แล้วก็เรื่องของความรู้ของการบริหารการจัดการ การปลูก การเก็บเกี่ยว การขายและการตลาด เรื่องของการขนส่ง จะเรียนรู้ที่นี้หมดเลย ลักษณะของพื้นที่ที่อยู่นอกฟาร์มและในฟาร์ม มีต้นไม้ ดอกไม้ ผลไม้ที่จะปลูกในบริเวณนี้ เพื่อเป็นสินค้าที่จะมีส่งไปในโมเดิร์นเทรดในกรุงเทพ และขายที่หน้าฟาร์มและร้านอาหารภัตตาคาร ตอนนี้ก็จะมีผักทุกชนิด ที่มีอยู่ในตลาดตั้งแต่ตระกูลผักสลัด ผักไทย ผักผลเช่น พวกมะเขือ พริกหวาน มีผลไม้เช่น ฝรั่ง ผลไม้เมืองหนาว เช่น บูลเบอรี่ ราสเบอรี่ องุ่น ที่เราจะลงไว้ที่นี้ เราก็จะทำเป็นแนวกั้นชนของระบบ Organic Thailand ให้มันเกิดประโยชน์คือ ปลูกกล้วยรอบๆ นอกหมด ให้เป็นที่ท่องเที่ยวด้วย และด้านในแปลงก็จะเป็นแปลงกล้วยที่จะทำเป็นลักษณะที่จะให้ชาวบ้านได้มาเรียนรู้และไปพัฒนาตาม ในแปลงกล้วยก็จะมีการปลูกผสมผสานระหว่างพริก มะเขือ ผักผักบุ้งในนา ผักกระเฉด เลี้ยงปลาดุก ปลาดุกก็จะอยู่ในน้ำน้ำขุ่นได้ เราจะเอาข้อดีของปลาดุกไปทำเป็นอาหารแล้วไปขายแล้ว ขี้ปลาดุกก็ยังเป็นปุ๋ยได้ ตอนนี้ผักก็เริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้ว ออกขายแล้วครับ เราเริ่มทำตั้งแต่ลงเมล็ดพันธุ์ เป็นต้นกล้า และปลูกขายได้แล้ว สำหรับใครที่ต้องการศึกษาการปลูกผักในแปลงผักอินทรีย์ ก็เชิญได้ที่บริษัทรักษ์เกษตรสมดุล ที่อยู่รั้วติดกันในบริเวณร้านแคนาคาเฟ่ครับ”

สำหรับผู้ที่สนใจการปลูกผักสลัดแบบ Smart Farm ที่มีทั้งกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค กรีนคอส เรดคอส ฯลฯ สามารถติดต่อขอเข้าศึกษาเรียนรู้ได้ที่ฟาร์ม ซึ่งจะสามารถนำไปสร้างรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวได้ ที่สำคัญประชาชนในพื้นที่ มีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการบริโภคผักที่มีคุณภาพ และปลอดสารเคมีอย่างแท้จริง พร้อมนี้ทางฟาร์มมีจำหน่ายที่หน้าฟาร์มในราคากิโลกรัมละ 80 บาท ด้วย ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Care Na Cafe’ Phitsanulok : แคนา คาเฟ่ โทร 084 242 9919


///////////

แสดงความคิดเห็น