บชร. 3 ช่วยซื้อลองกองจากเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ 4 ตัน

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลตรีกิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานการรับมอบลองกอง จากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้มีการจัดซื้อลองกองเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากราคาลองกองตกต่ำ
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดซื้อลองกองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้รับผลกระทบจากราคาลองกองตกต่ำ หน้าสวนกิโลกรัมละ 5-9 บาท กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 รับซื้อในราคากิโลกรัมละ 15 บาท จำนวน 4 ตัน โดยจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือในการเก็บผลผลิต และจัดยานพาหนะขนส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้เป็น​อย่างดี สำหรับลองกองดังกล่าวได้นำมามอบเป็นสวัสดิการให้กำลังพลและทหารกองประจำการอย่างทั่วถึง และยังช่วยนำมาจำหน่ายในร้านทหารพันธุ์ดีให้กับประชาชนทั่วไปอีกทางหนึ่งด้วย

แสดงความคิดเห็น