จังหวัดพิษณุโลกเดินหน้าเปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด19เพิ่มที่ศาลากลางจังหวัด

วันนี้ (6 กันยายน 2564) ที่ศาลาประชาคม (โดมลานจอดรถทิศเหนือ) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดจุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) โดยมี นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ,นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก , นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครเมืองพิษณุโลก ,นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณูโลก พร้อมคณะเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เดินเยี่ยมจุดให้บริการตามลำดับ พบปะประชาชนที่เดินทางมารับบริการ และให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้

ปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลก มีประชาชนผู้ลงทะเบียนจองรับวัคซีน ผ่านแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” และ ผ่านการจองเชิงรุกกับเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 4 กันยายน 2564 มียอดสะสมรวมจำนวน 364,220 ราย ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวนสะสม 181,984 ราย หรือ คิดเป็นร้อยละ 39.24

สำหรับจุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ศาลาประชาคม ได้รับความร่วมมือในการจัดตั้งขึ้นระหว่าง จังหวัดพิษณุโลก ,หน่วยงานภาครัฐ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันนี้ได้รับความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรก แบ่งออกเป็น “วัคซีนซิโนแวค(SINOVAC)” ฉีดให้กับกลุ่ม เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ส่วนหน้าในการคัดกรองประชาชน ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเองพื้นที่ตางๆ จำนวน 215 คน และ

“วัคซีนซิโนฟาร์ม (SINOPHARM)” ฉีดให้ประชาชน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนทางสื่อออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” จำนวน 443 เข็ม รวมการดำเนินการฉีดวัคซีนรวมจำนวน 658 คน เพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด – 19

นอกจากนี้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและมีความประสงค์จะรับวัคซีนขอให้ลงทะเบียนได้ที่ แอพ “พิดโลกพร้อม” เพื่อรอการจัดสรรลำดับคิวในการฉีดวัคซีน และขอให้ประชาชน ยังคงปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T คือ เว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณภูมิตรวจหาเชื้อโควิด – 19 และใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ อย่างเคร่งครัดต่อไป

///////

 

แสดงความคิดเห็น