กองพลพัฒนาที่ 3 มอบน้ำดื่มเครื่องอุปโภคให้ ร.ต.วีระชาติ  เทวดาชาวดอย นำไปช่วยเหลือประชาชน

กองพลพัฒนาที่ 3 มอบน้ำดื่มเครื่องอุปโภคให้ ร.ต.วีระชาติ  เทวดาชาวดอย นำไปช่วยเหลือประชาชนเมื่อวันที่ 13 ก.ย.64 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พร้อมด้วย รอง ผบ. และเสธนาธิการ กองพลพัฒนาที่ 3 ได้ร่วมกันมอบ พืชผัก ข้าวสาร น้ำมันพืช อาหารแห้ง น้ำดื่ม ให้กับ ร.ต.วีระชาติ ศิริสอ (จ่าชาติ สะพานบุญแห่งขุนเขา) เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดและอุทกภัยในพื้นที่ จ.ตาก โดยสิ่งของดังกล่าวได้รับการสนับสนุนมาจาก บริษัทมาดามฟิน จำกัด และ บริษัทโตโยต้า สองแคว จำกัดสำหรับ ร.ต.วีรชาติ ศิริสอ เป็นทหารจิตอาสา ตั้งแต่เป็นทหารชั้นประทวน  คอยช่วยเหลือผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารทุกรูปแบบ ทั้งนำสิ่งของไปช่วย นำรถเข็น รถวีลแชร์ ไปมอบให้ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ขาดแคลนสิ่งของเครื่องอุปโภค  บริโภค ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ตลอดเวลานานหลายปีที่ผ่านมา  เป็นทหารที่มีจิตอาสา  โดยใช้เวลายามว่างจากงานราชการ  ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนทุกข์ยาก  โดยเฉพาะบนพื้นที่สูง ในหลายจังหวัดในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 3 กลายเป็นทหารจิตอาสาที่ช่วยเหลือชาวบ้านบนดอยที่ขาดแคลน  ได้รับคำชื่นชมเรียกว่า เทวดาของชาวดอย จนกองทัพบกชื่นชม ยกย่องเป็น ตัวอย่างที่ดีแก่สังคม ทางกองทัพบก ได้พิจารณาเลื่อนวิทยฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เพื่อเป็นการเชิดชูกำลังพลที่ตั้งมั่นในการทำความดี เพื่อประเทศชาติ

แสดงความคิดเห็น