“ตลาดหัวเขา” ผลผลิตจาก “โคกหนองนาโมเดล” มาจำหน่ายทุกวันเสาร์

วันนี้ ( 18 ก.ย.)นายประยุกต์  สุดธัญญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก  เปิดเผยว่า ในทุกๆวันเสาร์ ทางศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก  พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ได้ร่วมนำสินค้าทางการเกษตร และอาหารพื้นบ้าน นำมาจัดจำหน่ายภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนา ตามโครงการพระราชดำริศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่  10 ที่ต่อยอดจากโครงการเกษตรพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่  9 ที่ต้องการให้ชาวไทยได้ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด โดยเบื้องต้นผลผลิตที่เกิดจากโคกหนองนานั้น สิ่งแรกเราจะมีการแบ่งปันกันก่อน นำมาแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้าน หรือผู้ทั่วไป สิ่งที่เหลือ ก็จะนำมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และสุดท้ายก็นำผลผลิตของโคกหนองนา มาจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้ ซึ่งทางศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลกได้เป็นต้นแบบ ของโคกหนองนาโมเดล ของจังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการหนองนาโมเดล โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก  มีเนื้อที่ 153 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่หนองนาโมเดล จำนวน 40 ไร่

นายประยุกต์  สุดธัญญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก  กล่าวอีกว่า จากผลผลิตโครงการโคกหนองนา ของสมาชิกและประชาชนได้นำมาต่อยอดจำหน่ายได้ โดยทางศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก จัดสถานที่ให้เป็นตลาดหัวเขา สามารถนำสินค้ามาจำหน่ายในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้ สินค้าพื้นเมือง หรือ อาหารต่างที่เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกและประชาชนทั่วไปได้ ซึ่งจัดทุกๆ วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา  09.00 น.ถึงเวลา 16.00 น. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถมาเลือกซื้อสินค้า หรือเลือกชมโครงการโคกหนองนาโมเดล ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ได้อีกด้วย

/////////////////

 

แสดงความคิดเห็น