กองพลพัฒนา 3 จัดโครงการ “มีแล้วแบ่งปัน” นำตะกร้าปันสุขไปมอบให้ผู้ยากไร้

เมื่อ 18 ต.ค.64  พล.ต.ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์  ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3  ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ  รอง ผบ.พลพัฒนาที่ 3  พร้อมด้วยทหารจิตอาสา เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน  ได้ร่วมกันนำตะกร้าปันสุขไปช่วยเหลือประชาชน  ให้บ้านที่มีฐานะผู้ยากจน และได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เนื่องจากคนในครอบครัวต้องหยุดทำงาน  ทำให้ขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัว ในพื้นที่ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

สำหรับตะกร้าปันสุข ทางกองพลพัฒนาที่ 3 ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ที่ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19  ผู้ที่ประสบภัยจากนำท่วม ตลอดทั้งผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติเตียง เด็ก และผู้สูงอายุ  โดยได้จัดตะกร้าปันสุขบรรจุสิ่งของจำเป็น ในการดำรงชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งน้ำดื่ม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ทั้งนี้ทาง กองพลพัฒนาที่ 3 ได้จัด “โครงการมีแล้วแบ่งปัน” เพื่อนำสิ่งของต่างๆ ที่ได้รับบริจาคของภาคเอกชน ไปมอบให้พี่น้องประชาชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานส่วนราชการ ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน  โดยได้นำไปมอบถึงมือผู้ที่เดือดร้อนโดยตรง  ทำให้สร้างความอบอุ่นใจระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐได้เป็นอย่างดี

 

แสดงความคิดเห็น