พุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ ตามวัดต่างๆ

เมื่อเวลา 07.30น. วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ซึ่งตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นช่วงวันออกพรรษา ในแต่ละจังหวัดจะจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยที่จังหวัดพิษณุโลก ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระครูกิตติรัตนานุกูล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้นำพระภิกษุ ภายในวัดเดินบิณฑบาตรับข้าวสารอาหารแห้ง ที่บริเวณรอบวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก หลังจากในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีฝนตกลงบ้าง แต่ก็มีพุทธศาสนิกชน ต่างพาครอบครัว มาใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง กันจำนวนมาก เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงวันออกพรรษา

ขณะที่วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ ได้นำพระภิกษุสงฆ์ภายในวัด ออกบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ที่บริเวณหน้าศาลาการเปรียญวัด เพื่อเป็นสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ก็จัดประชาชนมาร่วมทำบุญจำนวนมากเช่นกัน แต่น่าที่สนใจของผู้ที่มาทำบุญ คือ ทางวัดได้นำบาตรขนาดยักษ์ มาให้ประชาชนได้ใส่ปัจจัยร่วมทำบุญในประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งคำว่า ‘’เทโวโรหณะ’’แปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก การตักบาตรเทโวโรหณะ จะทำกันในบริเวณพระอุโบสถ มีการอัญเชิญพระพุทธรูป เป็นผู้นำแถวของพระภิกษุ ในการออกบิณฑบาต

โดยบรรยากาศการตักบาตรเทโวโรหนะ แต่ละแห่งได้พร้อมใจกันเว้นระยะห่างในการใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ ตามมาตรการป้องกันโควิด


/////////

 

แสดงความคิดเห็น