โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา เปิดสอนรูปแบบ ON-SITE ในเทอม 2

มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ตุลาคม 2564 เห็นชอบให้โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินขยายเวลาโครงการอิมพีเรียลแซนด์บ็อกซ์โมเดล (IMPERIAL SANDBOX MODEL SAFETY ZONE IN SCHOOL) เปิดการเรียนการสอนรูปแบบ ON-SITE สำหรับนักเรียนไป-กลับ ทั้งระบบตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป

นางสาวชื่นชม เทพรักษ์ ประธานบริหารโรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ห่วงใยในสุขอนามัยและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง และบุคลากรของโรงเรียนทุกคน จึงได้มีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดและเพื่อต้อนรับเข้าสู่การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามโครงการอิมพีเรียลแซนด์บ็อกซ์โมเดล (IMPERIAL SANDBOX MODEL SAFETY ZONE IN SCHOOL) ทั้งในจังหวัดพิษณุโลก และพิจิตร โดยมีกว่า 17 ข้อหลักการเป็นไปตามมาตรฐาน ยกตัวอย่างเช่น 1. ประเมินความพร้อม Thai Stop COVID Plus 2. จัดกิจกรรมรูปแบบ Bubble & Seal 3. เจ้าหน้าที่และผู้ปกครองประเมิน Thai Save Thai 4. ระบบเข้มงวดมาตรการสุขาภิบาล อาหาร และด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม 5. จัด School Isolation แผนเผชิญเหตุและมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 6. จัด School Pass สำหรับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง รวมถึงการคัดกรองโดยตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ 7. ระบบการตรวจสอบ Timeline การเดินทางของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร

ทั้งนี้โรงเรียนได้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และรายงานผู้บริหารทราบทุกวัน

ด้านนายพงษ์ศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล ผู้จัดการใหญ่โรงเรียน กล่าวว่าโครงการอิมพีเรียลแซนด์บ็อกซ์โมเดล (IMPERIAL SANDBOX MODEL SAFETY ZONE IN SCHOOL) ได้นำมาตรการ Sandbox Safety Zone In School (SSS) ทุกด้านที่มีคุณภาพของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการมาปรับใช้เพื่อให้เปิดโรงเรียนไป-กลับได้อย่างปลอดภัยไร้โควิดและสามารถจัดการศึกษาที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

หากโรงเรียนที่กำลังเดินหน้าทำแผนเพื่อเปิดเรียนตามมาตรการโครงการ Sandbox Safety Zone In School (SSS) สามารถติดต่อเพื่อขอรับคำปรึกษาในด้านกระบวนการจัดการและบริหารเพื่อรับนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ต่อไป สามารถติดต่อได้ที่ [email protected] หรือ 097-424-7896

แสดงความคิดเห็น