ศบค.พิษณุโลก สั่งปิดตลาดสด 3 แห่ง วัด 1 แห่ง หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

3 พ.ย.64 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกในฐานะประธานศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกซึ่งลงมติผ่านระบบออนไลน์ด่วน เมื่อเวลา 17.30 น.ของวันนี้  (3 พฤศจิกายน 2564 ) สั่งปิดตลาดและวัด รวม 4 แห่ง  เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 – 11พฤศจิกายน 2564  หลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้

-ตลาดสดเทศบาล1(ตลาดใต้) ถ.บรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พบผู้ติดเชื้อจำนวน  2 ราย

-ตลาดสดเทศบาล 6 (ตลาดร่วมใจ อาคาร 2)  ถ. เอกาทศรฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พบผู้ติดเชื้อจำนวน 2 ราย

-ตลาดสดเทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จำนวน  8 ราย และ วัดเสนาสน์ ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ พบผู้ติดเชื้อจำนวน 6 ราย

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (สสจ.พล.) กำหนดตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี  ATK และ PCR ในตลาดสดทั้ง 3 แห่ง และมอบหน่วยงานท้องถิ่นดำเนินการทำความสะอาดและจัดมาตรการควบคุมโรคตามมาตรฐานสาธารณสุขต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น