กองพลพัฒนาที่ 3 จัดกิจกรรมปล่อยปลา 99,999 ตัว เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวามหาราช

กองพลพัฒนาที่ 3 จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ จัดกิจกรรมปล่อยปลา99,999 ตัว เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแหล่งกักเก็บชะลอน้ำช่วยเหลือประชาชน ทั้งในช่วงน้ำท่วมและหน้าแล้ง ได้อีก

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.64 ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิงลาดบัวขาว ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กองทัพภาคที่ 3 ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564

ด้วยทาง ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 โดยพล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญประโยชน์ พิธีปล่อยปลา โดยมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยปลา จำนวน 99,999 ตัว ร่วมกับ ส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และประชาชนจิตอาสา บริเวณอ่างเก็บน้ำค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลกมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ตามแนวทางป้องกันการระบาดโควิด-19 พร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบเสื้อให้กับ ผอ.และนักเรียน โรงเรียนบ้านซำเตย (ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) บ้านซำเตย ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก อีกด้วย

สำหรับพื้นที่อ่างเก็บน้ำค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สามารถรับปริมาณน้ำได้เป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงการชะลอน้ำเหนือที่จะไหลเข้าสู่ภาคกลาง และยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อมาใช้ประโยชน์ในโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วย และพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนบริเวณรอบค่ายในฤดูแล้ง จำนวนกว่า 1.4 ล้าน ลบ.ม. และยังเป็นพื้นที่หน่วงน้ำเหนือ จากพื้นที่รับน้ำของเขื่อนแควน้อยที่จะระบายสู่ภาคกลาง ผ่านทางแม่น้ำน่านเป็นพื้นที่รับน้ำให้กับ อ. วัดโบสถ์ และ อ.วังทอง อีกทั้งยังสามารถนำน้ำที่กักเก็บไว้ ไปช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูแล้ง นับว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำอย่างคุ้มค่าอีกทางหนึ่ง ในการดูแลกำลังพลของหน่วย และการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำอีกทางหนึ่งด้วย

พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า เป็นกิจกรรมปล่อยในอ่างน้ำลาดบัวขาว อยู่ในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในห้วงฝนที่ผ่านมา เราได้นำน้ำจากแม่น้ำแควน้อย จากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน สูบขึ้นมาเก็บไว้ที่นี้ เพราะว่าบรรเทา ภัยพิบัติที่จะเกิดจากน้ำท่วมในพื้นที่ตอนล่างองแม่น้ำน่านมาพักแอ่งเก็บน้ำแห่งนี้ 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยทำให้ชะลอน้ำ ที่จะลงไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาได้จำวนหนึ่ง หลังจากนี้ไปก็จะประสบปัญหาภัยแล้ง เราสามารถจะปล่อยน้ำไปช่วยเกษตรกรพื้นที่ด้านล่างที่ขาดน้ำ โดยวันนี้กิจกรรมอาสาปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เราทำกิจกรรมปล่อยปลา ในอนาคตเราสามารถนำปลาไปให้ชาวบ้าน ทำกิจกรรมอื่นให้ชาวบ้านมาตกปลาทำประมงในพื้นที่ได้

แสดงความคิดเห็น