กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.64  พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณสโมสรบันเทิงทัพ

ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดให้มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ, พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ และพิธีถวายราชสักการะ ถวายสดุดี และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ยังได้มีกิจกรรมอื่นๆ ที่กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564 อาทิเช่น พิธีตักบาตรพระสงฆ์, กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์, กิจกรรมมีแล้วแบ่งปัน, กิจกรรมเผยแพร่เกียรติคุณ, กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมได้จำกัดผู้เข้าร่วมพิธี และจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ในโอกาสนี้ ยังได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์ ตรวจคัดกรองโรค ก่อนเข้าบริเวณพิธีฯ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตามกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมของกองทัพบก

 

แสดงความคิดเห็น