คูโบต้า ร่วมกับ กองทัพบก มอบเสื้อกันหนาวให้ชาวพิษณุโลก 2500 ตัว ในพื้นที่ นครไทย

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่โรงเรียนนาบัววิทยา ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ปลัดจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยพันเอก สุวัฒน์ เฉลิมเกียรติ เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 39  นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมเปิดโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว” ซึ่งทางบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมสานต่อความห่วงใย เติมเต็มกำลังใจ มอบไออุ่น ให้พี่น้องประชาชน ในโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว” ปีที่ 22 จัดขบวนคาราวานร่วมกับกองทัพบก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาว 10,000 ตัว ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว และขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม 4 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดละ 2500 ตัว

นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 43 ปี ของสยามคูโบต้า เราไม่เพียงมุ่งเน้นการเป็นผู้นำเครื่องจักรกลและนวัตกรรมการเกษตรเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว” จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการ KUBOTA On Your Side ในการอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน โดยมีความตั้งใจบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกล

ในปีนี้ สยามคูโบต้าได้แบ่งปันความอบอุ่นผ่านเสื้อกันหนาว ไปยังพี่น้องประชาชน เยาวชน และเกษตรกรที่ขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีพเมื่ออากาศหนาวเย็น ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดละ 2,500 ตัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 10,000 ตัว มูลค่ารวม 3,000,000 บาท โดยจัดกิจกรรมตามแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สำหรับในจังหวัดพิษณุโลก เราได้ดำเนินกิจกรรมลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวจำนวน 2,500 ตัว ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พร้อมกันนี้ ยังได้รับร่วมมือจาก คูโบต้าบิ๊กยู พิษณุโลก ซึ่งเป็นร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรม “คูโบต้า เคียงข้างสร้างอนาคต” มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อเสริมสร้างทักษะกีฬาและการออกกำลังกายให้แก่เยาวชนอีกด้วย

ซึ่งต้องขอขอบคุณกองทัพบก ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือ และอยู่เคียงข้างความสำเร็จด้วยดีตลอดมา สำหรับในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ สยามคูโบต้ามีความห่วงใย และอยากขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เสื้อกันหนาวที่ได้นำมามอบในวันนี้ จะช่วยสร้างความอบอุ่นและกำลังใจให้กับทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ในเร็ววัน”

ด้านพันเอก สุวัฒน์ เฉลิมเกียรติ เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 39 กล่าวว่า “ขณะนี้หลายพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก เริ่มมีสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ด้วยอุณหภูมิที่ลดลงเนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งยังมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากยังประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนต่างๆ สำหรับกองทัพบกเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมย์ของผู้บัญชาการทหารบก ในการเข้าดูแลบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุด สำหรับความร่วมมือกับสยามคูโบต้าในปีนี้ กองทัพบกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ใช้ศักยภาพของหน่วยงานทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมดำเนินการลำเลียงเสื้อกันหนาวไปแจกจ่ายให้ประชาชนยังพื้นที่เป้าหมายโดยเร็วทันต่อสถานการณ์ภัยหนาว”

ด้านนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ปลัดจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า “ในนามพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลก ขอขอบคุณสยามคูโบต้า และกองทัพบก ที่ให้ความสำคัญและห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว อีกทั้งได้ให้การสนับสนุนลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวให้แก่พี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่อีกไม่น้อยที่ยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้แก่ชุมชน สำหรับเสื้อกันหนาวที่ท่านได้นำมามอบให้ในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความอบอุ่น บรรเทาความหนาว ตลอดจนสร้างกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเราที่ได้รับผลกระทบ”

/////////

แสดงความคิดเห็น