ประกวดและแสดงผลงานของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอ (Young Designer) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

วันที่ 14 มกราคม 65 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลการประกวดผลงานของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอ (Young Designer) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์) ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 มกราคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก ภายในงานมีการจัดนิทรรศการการผลิตผ้าทอและผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กิจกรรม DIY รวมถึงการแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอของนักออกแบบ (Young Designer) และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการฯ รวมถึงการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษ การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงดนตรี

นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวชื่นชมและขอบคุณผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนที่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มาสร้างสรรค์ ออกแบบผลงาน ซึ่งผลงานทั้งหลายเหล่านี้ได้ออกสู่สายตาสาธารณชนในงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา และนำมาจัดแสดงภายในงานประกวดและแสดงผลงานครั้งนี้ด้วย โดยได้รับเสียงตอบรับและชื่นชมในด้านการออกแบบและความร่วมสมัย ส่งเสริมผ้าไทยสู่แฟชั่นเครื่องแต่งกาย ที่สามารถสวมใส่และใช้งานได้จริง นอกจากนี้ยังนำผ้าไทยมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ เครื่องประดับตกแต่งและของที่ระลึก ซึ่งมีความสวยงาม เหมาะสม แสดงถึงแนวคิด แรงบันดาลใจในการออกแบบ และการใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอให้เป็นที่นิยมและนาไปสู่สากลต่อไป

สำหรับการประกวดผลงานการออกแบบของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอครั้งนี้ นับว่าเป็นการร่วมแสดงความยินดี และยกย่องผู้ชนะในแต่ละประเภทรางวัล ซึ่งเป็นผลงานที่ดี แสดงถึงพลังของคนรุ่นใหม่ในการส่งเสริมและต่อยอดความเป็นอัตลักษณ์ของผ้าไทยของแต่ละท้องถิ่น โดยเฉพาะจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อันจะส่งผลให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าไทยในระดับชุมชนสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอให้ผู้ชนะการประกวด รวมถึงผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคนจงภาคภูมิใจว่าทุกคนมีส่วนช่วยในการสืบสาน รักษา สร้างสรรค์ต่อยอด และเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไทย และขอให้นำประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจุดประกายความคิดและสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยต่อไปในภายภาคหน้า

สำหรับผลการประกวด ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท ซึ่งผู้ชนะเลิศรางวัลประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ได้แก่ นางสาวหทัย พงษ์สานต์คีรี จ.ตาก ผู้ชนะเลิศรางวัล ประเภทผลิตภัณฑ์ของใช้ ได้แก่ นางสาวเบญจวรรณ บัวคลี่ จ.ตาก และผู้ชนะเลิศประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องประดับตกแต่งและของที่ระลึก ได้แก่ นายธนวรรธน์ ท้าวนอก จ.เพชรบูรณ์

//////

แสดงความคิดเห็น