ผู้ว่าฯตรวจห้องเย็นเก็บอาหารสด ป้องกันการกักตุนหมูของผู้ประกอบการ

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก นายสุริพล มาบุญช่วย ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเก็บเนื้อสุกร ที่ห้องเย็นบริษัท ทีพี แปซิฟิก จำกัด ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตามประกาศประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา สินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 เรื่องการแจ้งปริมาณ ราคา หาที่เก็บและจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 กำหนดให้ผู้เลี้ยงสุกร ผู้จำหน่าย ผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งครอบครองสุกรมีชีวิตที่มีปริมาณตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป และครอบครัวสุกรชำแหละผ่าซีก เนื้อสุกรชำแหละแยกชิ้นส่วน ที่มีปริมาณรวมกันตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัม ขึ้นไปแจ้งปริมาณ ราคาจำหน่าย สถานที่เก็บและ สถานที่เลี้ยง โดยให้แจ้ง ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทั้งนี้เพื่อนเป็นการป้องปรามมิให้เกิดการกักตุนสินค้าของผู้ประกอบการได้

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก มีห้องเย็นเก็บสินค้าอาหารสด จำนวน 8 แห่ง แต่ละแห่งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปราม มิให้ผู้ประกอบการกักตุนหมู ที่กำลังมีราคาแพง ได้ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยกำหนดให้พี่แจงครั้งแรกในวันที่ 10 มกราคม 2565 และทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยในวันนี้ได้พบเนื้อหมู 2,732 กิโลกรัม เป็นหมูที่มาจากจังหวัดนครปฐม และ จังหวัดเชียงใหม่

แสดงความคิดเห็น