นครศรีธรรมราช รุกทำตลาดท่องเที่ยว Road Show ที่พิษณุโลก เชื่อมโยงภาคใต้สู่ภาคเหนือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมอยุธยาชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธาน เปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว road show เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัด นครศรีธรรมราช ทั้งนี้สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดการจัดงานส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในครั้งนี้ขึ้น  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในรูปแบบของโรดโชว์ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนำผู้ประกอบการประเภทธุรกิจบริการทางน้ำและทางบก  ธุรกิจโรงแรมที่พัก ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ท่องเที่ยวชุมชน สินค้าของที่ระลึกของชุมชน โดยเดินทางมาพบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว จากภาคใต้ได้พบปะผู้ประกอบการการท่องเที่ยวของภาคเหนือ อันจะส่งผลให้เกิดการซื้อขายสินค้าและบริการทางด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของ 2 ภูมิภาค หลังจากรัฐคลายล็อค จากสถานการณ์การระบาดของ covid 19 ที่เริ่มคลี่คลายลงหลายจังหวัดทั่วประเทศ

ด้าน นางศศิวรรณ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก พร้อมภาคีเครือข่ายท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ได้เห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว หลังจากสถานการณ์การท่องเที่ยวได้หยุดชะงักมานานเกือบ 2 ปี เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หลังจากวันนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง ทางสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก จึงได้เปิดประตูเมืองเพื่อต้อนรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยว จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ทางภาคใต้ เดินทางมาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กับทางภาคเหนือ ซึ่ง จ.พิษณุโลก มีอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวโดดเด่น มีความสวยงามของธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนมากมาย ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีการวางแผนเดินทางไปเปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อต้องการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ ให้กลับผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน ในพื้นที่ทั้ง 2 ภูมิภาค ให้กลับมาคึกคัก และเป็นการกระจายรายได้ ให้กับชุมชนจากการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม

////////////

 

แสดงความคิดเห็น