รัฐมนตรี พม.เปิดงาน”น้อมรำลึกพ่อหลวงของแผ่นดิน” ประกวดภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ธนบัตร เหรียญ และปฏิทิน

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.65 ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน”น้อมรำลึกพ่อหลวงของแผ่นดิน” ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก ร่วมกับสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก และเทศบาลนครพิษณุโลก

ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการต่อพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งได้ตระหนักและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนปลูกฝังเด็กและเยาวชนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศสืบไป

โดยการจัดประกวดสิ่งของที่ระลึก แบ่งออก 3 ประเภท 1.ภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ชนะเลิศโล่รางวัล นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเงินรางวัล 2. ธนบัตร เหรียญ ชนะเลิศโล่รางวัลนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเงินรางวัล 3.ปฏิทิน ชนะเลิศโล่รางวัล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเงินรางวัล และรองชนะเลิศจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณตามลำดับ

นอกจากนั้นยังมีการจัดนิทรรศการภาพถ่าย ภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ในหลวง รัชกาลที่ 9  ในบริเวณจัดงานดังกล่าวอีกด้วย

 

แสดงความคิดเห็น