ชาวบ้านยื่นหนังสือร้องเรียนคณะ ส.ว. หลังลงพื้นที่พบปะประชาชน

 

คณะสมาชิกวุฒิสภา  ได้ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อนำเข้าไปพิจารณา  เพื่อหาทางแก้ไขช่วยเหลือ

 

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 65 คณะสมาชิกวุฒิสภา โดยมีนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภาและนายพีระศักดิ์ พอจิต ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการศึกษา วุฒิสภา ร่วมด้วยพลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ นายวัฒนา แก้วจินดานายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ พลเอกสำเริง ศิวาดำรง ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม  เพ็งพาณิชย์ภักดี   ได้เดินทางไปวัดปากพิง ต.งิ้วงาม อ.เมืองจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  พร้อมเยี่ยมชมประวัติความเป็นมาของวัดปากพิงตะวันตก

ทั้งนี้ได้มีชาวบ้าน หมู่ 4 บ้านคลองแก้ว ต.เพชรชมพู อ.โกสัมภีนคร จ.กำแพงเพชร โดยการนำของนางสมควร ปานเผื่อ รองนายก อบต.เพชรชมพู  พร้อมรายชื่อชาวบ้าน 152 ครัวเรือน ได้มายื่นหนังสือกับทางคณะสว. เนื่องจาก ที่หมู่ 6 บ้านน้ำดิบ ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมภีนคร จ.กำแพงเพชร มีการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงหมูขนาดใหญ่ จำนวน 211 โรงเรือน จำนวนหมู 8,500 ตัว  ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับหมู่ 4 บ้านคลองแก้ว ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งใช้ทำน้ำประปาเพียง 600 เมตร ซึ่งจะทำให้ส่งกลิ่นรบกวนและน้ำเสียเสียจะไหลและซึมลงแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่ต้องใช้ทำประปาหมู่บ้าน และมีการแก้ไขไปแล้วส่วนหนึ่ง แต่ชาวบ้านไม่มั่นใจว่า ในอนาคต ผลกระทบทั้งเรื่องกลิ่น และน้ำเสียที่จะไหลในช่วงหน้าฝน เพราะที่ก่อสร้างอยู่บนที่เนินสูงของชุมชนและแหล่งน้ำธรรมชาติ อาจจะมีผลกระทบตามมาภายหลัง ซึ่งทางคณะ สว.ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้ เพื่อนำไปเข้าที่ประชุมต่อไป

หลังจากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางไปพบประชาชนที่ศาลาวัดห้วยแก้ว ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ข้าราชการและผู้นำท้องที่ อำเภอบางกระทุ่มให้การต้อนรับ ทั้งนี้พลอากาศเอกอดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ และนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  ตลอดจนบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พร้อมรับฟังความคิดเห็นและรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน

จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางกระน้อย หมู่ที่ 2 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลกและพบปะผู้นำท้องถิ่นและประชาชน โดยมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับร้องเรียน ที่ประชาชนได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย แหล่งน้ำ เส้นทางคมนาคม  มีความต้องการขุดลอกแหล่งน้ำตื้นเขิน มีวัชพืชขวางทางน้ำ ต้องการขุดลอกคลองเนินกุ่ม-วัดตายม บริเวณฝายน้ำล้นหมู่ที่ 6 ตำบลเนินกุ่ม ระยะทาง 4 กิโลเมตร และมีฝายน้ำล้น ชำรุดพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.เนินกุ่ม ขอให้ก่อสร้างประตูระบายน้ำแบบเปิด-ปิด พร้อมฝายน้ำล้น อีกทั้งต้องการขุดลอกคลองวัดตายม พร้อมเสริมคันดินผนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ต.วัดตายม หมู่ที่ 1 หรือหมู่ที่ 10 ต.เนินกุ่มระยะทาง 3 กิโลเมตร

นอกจากนั้นขอให้สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในเขตหมู่ที่ 4 ต.บ้านไร่ ยาว 300 เมตร เนื่องจากน้ำกัดเซาะตลิ่งเสียหายจำนวน 130 หลังคาเรือน ต้องการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ในเขตหมู่ที่ 4,5,8 และ 9 ต.โคกสลุด เนื่องจากตลิ่งทรุดตัวทำให้ถนนเสียหาย  และขอให้ขุดลอกคลองโฉงยางหมู่ที่ 8 บ้านทุ่งน้อย ต.ท่าตาล เชื่อมระหว่างต.ท่าตาลและ ต.นครป่าหมาก กว้าง 12 เมตรยาว 700 เมตร ที่จะเป็นของใช้ระบายน้ำท่วมช่วงฤดูฝนลงคลองโกงเกรง

แสดงความคิดเห็น