สว.ลงพื้นที่เจอหมู่บ้านใช้น้ำคลอง 30 กว่าปี ประชาชนขอแยกหมู่บ้านอีก

คณะ สว. ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สอบถามปัญหาของประชาชน เพื่อให้ทางแก้ไขช่วยเหลือ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจง พร้อมนำปัญหาต่างๆของประชาชนไปเข้าที่ประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางที่จะสามารถช่วยเหลือ หากไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นวันที่ 2 โดยการนำของพล.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือตอนล่าง เพื่อรับฟังปัญหาร้องเรียนของราษฎรในอำเภอเนินมะปราง

โดยจุดแรกได้พบปะประชาชน ที่สำนักงานเทศตำบลเนินมะปราง ซึ่งมีนายรณชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายไสว เจริญศรี นายอำเภอเนินมะปราง และผู้นำท้องที่ให้การต้อนรับ และมีการนำเสนอปัญหาพื้นที่ทำกินไม่มีเอกสารสิทธิ์ขาดแคลนแหล่งน้ำ การขออนุญาตใช้ไฟฟ้าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ การแก้ปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูใน เพราะไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ ทั้งนี้คณะวุฒิสมาชิกรับฟังปัญหาและเอกสาร เพื่อนำเสนอรัฐบาล ต่อไป ตลอดจนชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการแก้ปัญหา โดยคณะสมาชิกวุฒิสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ทางนายธีรัชสิทธิ วงศ์วาน ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ได้ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการแก้ปัญหาให้กับราษฎรได้แล้วส่วนหนึ่ง

ส่วนจุดที่2 คณะสมาชิกวุฒิสภา เดินทางไปที่ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบบ้านผารังหมี หมู่ที่ 3 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก รับฟังปัญหาในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมีนายสมเกียรติ เกรียงไกร อนันต์ นายกเทศมนตรีตำบลไทรย้อย เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาพื้นที่ทำกิน ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนและเขตอุทยานฯ และปัญหาเรื่องน้ำของเกษตรกร ทางคณะ สว. ได้รับเรื่องทั้งหมดไปพิจารณา เพื่อจะทำการช่วยเหลือตามขั้นตอน

หลังจากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางไปพบปะกับประชาชนจุดที่ 3 ที่บ้านน้ำดั้น หมู่ที่ 3 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ประสบปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค ปัจจุบันชาวบ้านใช้น้ำจากลำคลอง โดยดึงขึ้นไปกักเก็บที่แท็งค์สูง เพื่อแจกจ่ายปล่อยแจกจ่ายในกับประชาชนในหมู่บ้าน นอกจากนั้นทาง อบต.ชมพู ได้นำรถบรรทุกน้ำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อน ที่ผ่านมาทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทำหนังสือไปที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก เพื่อขออนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล หากได้รับการอนุญาต ทาง อบต.ชมพู จะดำเนินการตั้งงบประมาณจัดสร้างสูบน้ำบาดาลมาใช้ได้ต่อไป

นอกจากนั้นทางชาวบ้านได้เสนอให้ทางหน่วยงานรัฐ เพื่อขอแยกหมู่บ้าน เบื้องต้นทางคณะ สว. และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ชี้แจงให้กับชาวบ้านรับทราบว่า การขอแยกหมู่บ้านเป็นเรื่องใหญ่ เพราะจะต้องมีการตรวจสอบและความจำเป็น ตลอดทั้งปัญหาด้านอื่นๆที่จะตามมา เนื่องจากมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมาก

แสดงความคิดเห็น