สมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก ครบรอบ 26 ปี

จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก ครบรอบ 26 ปี ท่ามกลางนางรำร่วมพิธีบวงสรวงกว่า 240 คน  พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และมาตรการการป้องกัน D-M-H-T-T

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย   จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าแม่ค้า ประชาชน ร่วมพิธีเปิดงานตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และมาตรการการป้องกัน D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัดด้วย

สำหรับการจัดงานบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2565 ซึ่งครบรอบ 26 ปี โดยจังหวัดพิษณุโลกและเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมกันจัดงานบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลกขึ้น เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดทั้งบำรุงรักษาวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ซึ่งถือปฏิบัติสืบทอดกันมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการปลูกฝังความตระหนัก และหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก

ศาลหลักเมืองพิษณุโลก ประดิษฐานอยู่ริมแม่น้ำน่าน ฝั่งตะวันตกออกแบบอาคารโดยกรมศิลปากร ซึ่งเป็นแบบยอดปรางค์ มีฐานกว้าง 16.60 เมตร สูง 10.65 เมตร เป็นเสาที่ทำจากไม้มงคลหลายชนิด ประกอบด้วยสามส่วน คือ ส่วนลำต้น (จากโคนลำต้น ลำต้นถึงลูกฟัก) ทำจากไม้ราชพฤกษ์ ส่วนที่สอง เป็นท่อนลูกแก้ว ทำจากไม้ชิงชัน ส่วนที่สาม เป็นส่วนยอด(ยอดบังตูม)ประกอบด้วยลูกแก้วทำจากไม้สักทองตายพราย และได้นำไปเข้าพิธีพุทธาภิเษกที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สมัยยังดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาทรงเปิดศาลหลักเมืองพิษณุโลก สำหรับศาลหลักเมืองพิษณุโลก แห่งนี้ได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2538 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2540 ซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นการครบรอบปีที่ 26

โดยวันนี้นอกจากการบรวงสรวงแล้ว ทางเทศบาลนครพิษณุโลกยังได้จัดแสดงรำบวงสรวงชุด “ระบำเทพบันเทิง” รำบวงสรวงถวายศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก  การระบำชุด รำมังคละเภรี ศรีพิษณุโลก จากขบวนนางรำ 240 คน อีกด้วย

///////////////////////

แสดงความคิดเห็น