ขนส่งจังหวัดพิษณุโลกเปิดรับชำระภาษีรถประจำปีช่วงวันหยุดสงกรานต์

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 65  นายสุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยว หรือเดินทางกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นจำนวนมาก บางท่านรถจะสิ้นอายุภาษีประจำปี ในช่วงเวลาดังกล่าว  สามารถชำระภาษีรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้

โดยทางสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก  ได้เปิดให้บริการรับชำระภาษีประจำปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมา  สามารถชำระภาษีประจำปีได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 1 (บ้านคลอง)  ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก ที่อาคารเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru For Tax) ระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายน 2565 เวลา 08.30น. – 12.00น. และเวลา 13.00น. – 15.30 น.

โดยทางสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่เปิดให้บริการตรวจสภาพรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 (รถจักรยานยนต์ที่ใช้งานครบ 5ปี และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน,รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่ใช้งานครบ 7 ปี) ซึ่งมีสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่เปิดให้บริการ ในช่วงเวลาดังกล่าว จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1. พันทวี ตั้งอยู่ที่ 895/65 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร 89 5640567  2. เต้ยบริการ ตั้งอยู่ที่ 911/2 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร 897053150  3. ธัชรัตน์ ตรวจสภาพ ตั้งอยู่ที่ 59 หมู่ 11 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร189 4365004  และ 4. กริมม์กรุ๊ปเซอร์วิส ตั้งอยู่ที่ 100/5 ถนนสิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร.194 6363669

 

แสดงความคิดเห็น