เซปัก-ตะกร้อ เทศบาลนครพิษณุโลก ต้านยาเสพติด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามกีฬาเซปัก-ตะกร้อ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  นางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซปัก-ตะกร้อ เทศบาลนครพิษณุโลก ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

โดยเทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับชมรมเซปัก-ตะกร้อ เทศบาลนครพิษณุโลก จัดการแข่งขันในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้การส่งเสริม สนับสนุนด้านกีฬาให้กับ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  ซึ่งได้รับการสนับสนุนในการจัดการแข่งขันจาก ชมรมเซปัก-ตะกร้อ เทศบาลนครพิษณุโลก (เรือนแพ) สนับสนุนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันฯ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลกและโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนคณะกรรมการตัดสิน และสำนัก กองต่างๆของเทศบาลนครพิษณุโลก สนับสนุน วัสดุ – อุปกรณ์ พร้อมบุคลากร มาช่วยปฏิบัติงาน  และมีทีมสมัครเข้าร่วมทำการแข่งขัน ในครั้งนี้ จำนวน 21 ทีม ถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนร่วมถึงประชาชนทั่วไปห่างไกลจากยาเสพติดอีกทางหนึ่งด้วย

/////////

แสดงความคิดเห็น