กองทัพภาคที่ 3 เตรียมความพร้อมยุโธปกรณ์ กำลังพล รับมืออุทกภัย ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 1-2 วันนี้

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 กองทัพภาคที่ 3 พลตรี อำนาจ ศรีมาก รองแม่ทัพภาคที่ 3/รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน การตรวจความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก ณ ลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือต่อภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในห้วงนี้ ซึ่งพลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ หน่วยขึ้นตรง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ในทุกพื้นที่หน่วยทหาร เตรียมความพร้อมในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ทันที โดยความร่วมมือของส่วนราชการ, ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาในการระดมศักยภาพ ทั้งทางด้านกำลังพล, ยุทโธปกรณ์ และชุดแพทย์เดินเท้าเคลื่อนที่ในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ สำหรับ “ฝนตกหนัก ถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน” ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือน เพื่อให้ทันต่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร และตาก ที่จะได้รับผลกระทบและอันตรายจากฝนตกหนัก รวมทั้งปริมาณฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากที่จะเกิดขึ้น กองทัพภาคที่ 3 จึงได้ทำการตรวจความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก

โดย พลตรี อำนาจ ศรีมาก รองแม่ทัพภาคที่ 3/รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ได้เน้นย้ำกำลังพลทุกภาคส่วนหากเกิดเหตุอุทกภัยต้องเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วน ด้านยุทโธปกรณ์ก็ต้องเตรียมพร้อมให้ใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งให้ประสานกับทุกหน่วยงานเมื่อเกิดเหตุทางทหารจะเร่งเข้าพื้นที่และให้การช่วยเหลือทันท่วงที พื้นที่ต้องห่วงคือพื้นที่ประสบภัยซ้ำซาก ซึ่งในภาคเหนือก็มีหลายจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน เป็นต้น

/////////

 

แสดงความคิดเห็น