สมาชิกวุฒิสภา พบสื่อมวลชน ภาครัฐ และสื่อท้องถิ่น

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:00 น สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เป็นประธานเปิดการประชุมกล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกพฤษภาคมพบประชาชน หน้าที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ และโครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภากับสื่อมวลชนภาครัฐไปสู่ประชาสัมพันธ์อื่นๆ ในภูมิ ภาค ครั้งที่ 7 โดยมี นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ
การประชุมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะร่วมกับผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 และประชาสัมพันธ์จังหวัดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จำนวน 9 จังหวัด ประกอบไปด้วย พิษณุโลก สุโขทัย ตาก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ พิจิตร กำแพงเพชร อุทัยธานี เพชรบูรณ์ ผ่านการประชุมออนไลน์ เกี่ยวกับแนวทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของวุฒิสภาไปสู่ประชาชนอย่างถูกต้อง พร้อมบันทึกเทปรายการ ห้องนั่งเล่น ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT North ในประเด็นความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ภารกิจของวุฒิสภา และการดำเนินงานของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมหอกระจายข่าวชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก หอกระจ่ายข่าวหมู่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมหารือรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกับประชาชนและผู้นำในพื้นที่

แสดงความคิดเห็น