จัดสอนนักเรียน พัฒนาทักษะว่ายน้ำ แก้ปัญหาจมน้ำของเด็กในวัยเรียน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นาย อิทธิพล บุบผะศิริรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้าน (ว่ายน้ำ) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนบ้านป่าซ่าน ตำบลบ้านพร้าว   อำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก และสระว่ายน้ำโรงเรียนวังทองวิทยาคม ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแก้ปัญหาการจมน้ำของเด็กในวัยเรียน และให้เด็กนักเรียนสามารถว่ายน้ำ พยุงตัว เอาชีวิตรอดจากสถานการณ์ทางน้ำได้ เรียนรู้ทักษะในการช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล ซึ่งในปัจจุบันสถิติการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีสัดส่วนการเสียชีวิตจากการจมน้ำสูงถึง ร้อยละ 30 ของทุกกลุ่มอายุ โดยเพศชายมีอัตราเสี่ยงสูงกว่าเพศหญิงประมาณ 2 เท่าตัว โดยเฉพาะเด็กอายุ 5-9 ปี มีอัตราเสี่ยงชีวิตสูงกว่าในทุกกลุ่มอายุ และอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กและเยาวชนจะมีสถิติพุ่งสูงขึ้นในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน

สำหรับโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้าน (ว่ายน้ำ) จัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กและเยาวชน อายุ 5-17 ปี จำนวน 200 คน โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม- 4 มิถุนายน 2565 (เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์) ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนวัดบ้านดง ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ และสระว่ายน้ำสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก ที่ผ่านมาและรุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-25 มิถุนายน  2565 (เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์) ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนบ้านป่าซานตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย และสระว่ายน้ำโรงเรียนวังทองวิทยาคม ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเจ้าหน้าที่จากชมรมว่ายน้ำจังหวัดพิษณุโลกมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกสอนการว่ายน้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อให้น้องๆนักเรียน และที่เข้ารับการอบรม ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดี

///////////

แสดงความคิดเห็น