เดินขบวนรณรงค์และป้องกันยาเสพติด และร่วมกันเทเหล้าเผาบุหรี่

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางนภาพร ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด พร้อมร่วมเดินขบวนรณรงค์และป้องกันยาเสพติด และร่วมกันเทเหล้าเผาบุหรี่ ในกิจกรรมนี้ จะมีการบรรยายเกี่ยวกับยาเสพติด ประเภทและชนิดของยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและตระหนักถึงโทษของพิษภัยของยาเสพติด สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง

ซึ่งมีวิทยากร จากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6 ร้อยตำรวจเอกสมพร จันต๊ะวงศ์ ตำแหน่ง รองสารวัตรกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ ร้อยตำรวจเอกคฑาวุธ พรมใจ ตำแหน่ง รองสารวัตรกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ ดาบตำรวจสมชาย ริพล ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ ดาบตำรวจจิรวุธ จอปา ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่กองกำกับการสืบสวน โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง คณะครู และเด็กนักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น