คบจ.พิษณุโลก สร้างความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนหลังเริ่มเปิดประเทศ

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง พิษณุโลก ทาง คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) พิษณุโลก ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดพิษณุโลก และ สมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ได้นำผู้ประกอบการ SMEs กว่า 100 ราย เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมเพิ่มมูลค่าพัฒนา SMEs ขนาดย่อมจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับทราบและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าถึงแหล่งทุน (ต้นน้ำ) และเพิ่มช่องทางการตลาด ฟินเวอร์ (FINVER) ระบบปฏิบัติการที่เชื่อมกลุ่มคนบนโลกธุรกิจออนไลน์เพื่อเป็นการเลือกในการขายสินค้า / บริการที่หลากหลาย หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 เริ่มลดลง และหลายประเทศที่เริ่มเปิดประเทศมากขึ้น

ซึ่งนางสาวจามารี  ตาลศิริ  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงเพื่อส่งออก ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเป็นอย่างมาก แต่ตอนนี้เริ่มมีความหวังหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มลดลง อีกทั้งได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ ในเรื่องการส่งเสริมการตลาด การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการขายออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญเพราะได้รับการตอบรับที่ดีในปีก่อน แต่มาปีนี้เหมือนอีดลง แต่ในปีหน้าก็หวังว่าการค้าขายจะกระเตื้องขึ้นและส่งออกมากยิ่งขึ้น

ในการอบรมครั้งนี้ได้เกียรติจากนายวิจักษณ์  อภิรักษณ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดและร่วมเสวนา ร่วมกับ นายสะท้าน วรรณา ผู้อำนวยการสนง.ธกส.จังหวัดพิษณุโลก / ผู้แทนจากธนาคารออมสิน / นายบรรจง ดีเหลือ ประธานสมาพันธ์ SME ไทยพิษณุโลก / นางศรีพรรณ พุทธรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดพิษณุโลก / นางศศิวรรณ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก และ นายเมธัส  สุริวงศ์นา ผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจรภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเสวนาในหัวข้อคนคลังช่วยผู้ประกอบการตัวเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองจากตัวแทนของผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

///////////

 

แสดงความคิดเห็น