ทต.บ้านคลอง จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเฝ้าระวังและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางนภาพร ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเฝ้าระวังและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือและตอบโต้กับภาวะฉุกเฉิน และรู้ถึงขั้นตอนการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์การดับเพลิงอย่างถูกต้องและได้ฝึกปฏิบัติจริง เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย สามารถลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างยั่งยืน

โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านคลอง ผู้ประกอบการ ได้แก่ บริษัท ไอซ์ แอนด์ เอิร์น มาร์เก็ตติ้ง, บริษัท อีซูซุ ฮกอันตึ้ง สาขาพิษณุโลก, หจก. กันชัยมอเตอร์ และบริษัท K&M ออโต้คาร์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งมี ส.อ.ธงชัย คงมา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เป็นวิทยากร ให้ความรู้ และเป็นผู้ฝึกในการปฏิบัติจริง ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

/////////

แสดงความคิดเห็น