ทีมรุกขกร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ร่วมตัดแต่งต้นไม้ใหญ่วิหารหลวงพ่อทองดำ วัดราชบูรณะ

วันที่ 30 มิถุนายน 65 นายบรรจง ศรีใจวงศ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก  พร้อมพ.อ.วัชรพงศ์  แก้วแจ้ง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก  หน่วยงานเทศบาลนครพิษณุโลก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ มาดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ใหญ่ หลังจากทางวัดราชบูรณะได้ร้องขอให้มาช่วยดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ทั้งบริเวณวัด  ด้วยเกรงว่าต้นไม้ใหญ่ภายในวัดเสี่ยงที่จะเกิดกิ่งหักโค่น เนื่องจากลำต้นรับน้ำหนักกิ่งใบค่อนข้างมาก โดยเฉพาะช่วงที่ลมพายุพัดแรง กิ่งไม้อาจแกว่งเหวี่ยงกระทบ หลังคาวิหารหลวง หอระฆัง ศาลากการเปรียญ และกุฏิจนได้รับผลกระทบเสียหาย บรรยากาศในวันนี้ทางทีมรุกขกร จึงได้ส่ง รุกขกรที่ชำนาญการด้านต้นไม้จำนวน  8 นาย พร้อมอุปกรณ์ เข้ามาประเมินสภาพต้นไม้ทั้งต้นและดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นโพธิ์ใหญ่ โดยมีรถกระเช้าจากเทศบาลนครพิษณุโลก และอบจ.มาช่วยอำนวยความสะดวก พร้อมกำลังทหารมาช่วยเหลือในการขนกิ่งไม้นำไปทิ้งยังจุดทิ้งด้วย

นายบรรจง ศรีใจวงศ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก  กรมป่าไม้  กล่าวว่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก  กรมป่าไม้  เป็นหน่วยงานที่ชำนาญการในการดูแลต้นไม้ใหญ่  โดยมี รุกขกร ทำงานโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ร่วมกันในการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ใหญ่ทั้งในส่วนริมถนนทางหลวง วัด ส่วนราชการหรือต้นไม้ทรงปลูก เป็นการดูแลรักษาต้นไม้ให้มีสภาพสมบูรณ์แข็งแรง และให้คำแนะนำในการดูแลต้นไม้ให้กับองค์กรต่างๆ

นายศุภฤกษ์  สุนทรสถิตย์ นักวิชาการป่าไม้ขำนาญการ กล่าวว่า ในการตัดแต่งกิ่งไม้หน่วยงานเราจะทำอย่างดี ไม่ให้ต้นไม้เป็นอันตราย ดูแลแผลจากกิ่งไม้ที่ตัดออกไปให้แผลสมานได้ดี ตลอดจนช่วยดูแลโรคแมลงให้ต้นไม้ สำหรับที่วัดราชบูรณะ ทางทีมรุกขกร ได้ตัดแต่งกิ่งที่ชำรุด และมีอุปกรณ์ลูกดิ่งโยนนำทางขึ้นไปบนกิ่งไม้สูงๆที่ต้องการตัด ก่อนนำเชือกขึ้นไป โดยมีอุปกรณ์ระบบเซฟตี้ ให้ เจ้าหน้าที่โรยตัวขึ้นไปตัดยังกิ่งไม้ และใช้เชือกดึงกิ่งไม่ให้หล่นในจุดที่ต้องการ ไม่กระทบส่วนวิหาร อาคารสถานที่ใกล้กับจุดต้นไม้ใหญ่อีกด้วย สำหรับการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่นั้น ต้องมองรอบด้าน ทั้งแง่ความเป็นธรรมชาติ ความสวยงาม ตลอดถึงทัศนียภาพ ไม่ได้มองเพียงปัญหาเพียงอย่างเดียว เราจึงเป็นหน่วยงานที่ชำนาญการด้านการดูแลต้นไม้ใหญ่ให้กับหน่วยองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน วัด ตลอดจนบ้านเรือนประชาชน  ทีมรุกขกร จะเข้าไปดำเนินการ ด้วยความใส่ใจต้นไม้ใหญ่ในเขตเมือง ถนนสายสำคัญ ที่ขาดการวางแผนการปลูก และการดูแลที่ถูกต้อง ตลอดจนดูแลซ่อมแซมต้นไม้ใหญ่ที่มีสภาพเป็นโพลง ผุกรุ่น หากต้องการรักษาต้นไม้ดังกล่าวให้คงอยู่ จะมีกรรมวิธีการดูแลอาจฉีดปูนหล่อ หรือทำครอบรอบต้นไม้ เพื่อรักษาสภาพต้นไม้ให้คงอยู่  เป็นแนวทางการหาทางแก้ไขต้นไม้ตรงจุดอย่างแท้จริง

////////////

 

แสดงความคิดเห็น