อบจ.พิษณุโลกทุ่มงบ 20 ล้าน เปิดศูนย์ออกกำลังกาย Fitness Center ผู้สูงอายุเล่นฟรี  

เวลา 09.00 น. วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดศูนย์ออกกำลังกายภายในร่มแบบครบวงจร (Fitness Center) เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของคนในจังหวัดพิษณุโลก และ ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

โดยนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี ให้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ รวมถึงประชาชนทั่วไปในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงจัดงบประมาณ จำนวน 20 ล้านบาท ในการจัดสร้างศูนย์ ออกกำลังกายภายในร่มแบบครบวงจร (Fitness Center) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ รวมถึงประชาชนทั่วไป มีสถานที่ออกกำลังกายที่ได้มาตรฐานสากล เหมาะสมกับการพัฒนาร่างกายเพื่อพัฒนา ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ ที่เข้มแข็ง สมบูรณ์ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลสิ่งเสพติด

สำหรับศูนย์ออกกำลังกายในร่มแบบครบวงจร (Fitness Center) มีเครื่องออกกำลังกายที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกการออกกำลังกาย รวมทั้งสิ้น 34 รายการ อาทิเช่น ลู่วิ่งไฟฟ้า จักรยานไฟฟ้า จักรยานไฟฟ้าแบบสปรินนิ่งไบท์ เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแบบเฉพาะส่วน และอุปกรณ์เวสเทรนนิ่ง เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เป็นต้น อีกครั้งรองรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ 2566 นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี สามารถลงทะเบียนเล่นฟรีไม่เสียค่าบริการ โดยผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เสียค่าบริการรายครั้ง 20 บาท รายเดือน 300 บาท ส่วนประชาชนทั่วไป เสียค่าบริการครั้งละ 30 บาท รายเดือน 600 บาทเท่านั้น  โดยศูนย์ออกกำลังกายในร่มแบบครบวงจร (Fitness Center) เปิดให้ปบริการเวลา 13.00 น. – 20.00 น. ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ หยุดทุกวันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

โดยหลังจากพิธีเปิดศูนย์ Fitness Center แล้วนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมทดสอบอุปกรณ์ออกกำลังกายแต่ละชนิด กับน้องๆ เทรนเนอร์ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพอีกด้วย

//////////

 

แสดงความคิดเห็น