จุติเผยอีก 3 ปีคนจน 2.5 ล้านครัวมีบ้านอยู่  เตรียมพร้อมกว่าหมื่นห้องราคาถูก 999 บาทต่อเดือน

รัฐมนตรีจุติคาดหวังคนยากจน 2.5 ล้านครัวเรือนต้องมีที่อยู่ ในราคาถูกลดค่าเช่า 999 บาทต่อเดือน เตรียมความพร้อมกว่าหมื่นห้องทั่วประเทศ

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า 4 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้เน้นการแก้ปัญหาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องที่อยู่อาศัยอย่างจริงจัง และสามารถให้จับต้องได้ วันนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลเห็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง  มี 4 หน่วยงาน คือ การเคหะแห่งชาติ พัฒนาองค์กรชุมชน กรมพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และกลุ่มกรมกิจการผู้สูงอายุ ใน 4 หน่วยงานนี้จะช่วยกันซ่อมบ้านสร้างบ้าน

นายจุติ กล่าวว่า ทั้งนี้ได้เชิญเอกชน การเคหะแห่งชาติ ไม่ได้หวงว่าจะสร้างบ้านคนเดียว  แต่เรากำกับว่าขอกรุณาสร้างจำนวนไม่ต่ำกว่า 30 ตารางเมตร และขอให้ค่าเช่าอย่าแพงเกิน 999 หรือ 1,500 บาท ในส่วนนี้เอกชนบอกว่าเขาไม่มีกำไรเลย เขาไม่สามารถทำได้ ขณะนี้ที่ของเคหะแห่งชาติที่มีอยู่ทั้งหมดทำและเตรียมพร้อม เพื่อที่จะสร้างบ้านทั่วประเทศกว่า 30 จังหวัด จำนวน 100,000 หลัง เรื่องทั้งหมดเตรียมอยู่ใน PPP ติดอยู่ที่ PPP  ว่าต้องขออนุมัติกระทรวงการคลัง เพื่อขอเงินมา ทำไมการเคหะฯ นั้นมีภาระหนี้สินมากรายได้น้อย  เป็นองค์กรที่ต่ำมาก คือไม่สามารถกู้เงินในได้เองเลย แผนบริหารหนี้ก็ไม่มี จึงคิดหาวิธีออกทางคือตั้งบริษัทลูกไปหาทุนตลาดเองโดยไม่เป็นหนี้สาธารณะ ไม่เป็นภาระงบประมาณของแผ่นดิน  เพื่อที่จะสร้างบ้าน ขณะนี้คือกติกาว่าจะทำยังไงก็ตามต้องผ่าน PPP โครงการทั้งหมดไปอยู่ที่ PPP ที่กำลังแก้ไขอยู่

ขณะนี้คนที่บุกรุกที่สาธารณะเราแก้ให้เป็นถูกกฎหมาย แต่ผิดกฎหมายว่าเมื่อเขาไม่สามารถเป็นผู้ถูกกฎหมายบุกรุกเช่าไม่ได้แล้ว การเคหะฯจะไปเช่าแทนแล้วเขาจะมาเช่าจัดการเคหะฯเขาก็จะไม่เป็นผู้ผิดกฎหมาย ก่อนหน้านี้ บ้านอยู่แถวซอยหมอเหล็ง เราเอาคนเหล่านั้นออกมาให้เช่าได้ในราคา 999 บาท ทั่วประเทศกว่า 10,000 ห้อง

การส่งเสริมด้านความมั่นคงที่อยู่อาศัยในช่วงที่รัฐบาลชุดนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์มาร่วม นับตั้งแต่ปี 2562 – 2565 เราได้ช่วยเหลือคนยากจนให้มีที่อยู่อาศัยได้ 2,548,366 ต่อเติมซ่อมแซมบ้านได้ 129,306 ครัวเรือน แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยพัฒนาที่อยู่อาศัยคือซ่อม  สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ และการซ่อมนี้เป็นการซ่อมที่ให้ประชาสังคม โดยชุมชนเองไม่ได้มีเรื่องทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ฉะนั้นประชาชนคนจนจะต้องตกลงกันเองว่าใครจะได้ 117,852 ครัวเรือน

นอกจากนั้นในช่วงโควิด เราได้ลดราคาต่ำกว่าทุน สำหรับค่าเช่าของประชาชนทั้งประเทศ 2,338,722 ครัวเรือน ที่ได้รับประโยชน์จากตรงนี้ เพราะฉะนั้นทำทุกอย่างแม้กระทั่งเฉือนเนื้อของตัวเองให้คนมีรายได้น้อยอยู่รอด

แสดงความคิดเห็น