สมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม จัดการแข่งขันกอล์ฟ ชิงถ้วย รมว.ศึกษา

เมื่อวันที่  26 ก.ค. 65  ที่ห้องประชุม ท 209  อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร นายกสมาคมเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ร่วมกัน แถลงเตรียมจัดการแข่งขัน กอล์ฟ พิบูล 65 ครั้งที่ 1  ชิงถ้วยเกียรติยศ จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งกำหนดการแข่งขันเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นเท่านั้น  ใช้ระบบการแข่งขัน Shot Gun start จำนวน 2 รอบ  คือรอบแรกเวลา 06.00 น. และรอบเที่ยง เวลา 12.00 น. แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท  ได้แก่ ประเภททีม 5 คน คิดคะแนนสุทธิของผู้เล่นที่ดีที่สุด จำนวน4 คนในทีม  และประเภท บุคคล แบ่งออกเป็น 5 ไฟล์ท Flight A แต้มต่อ 0-12  Flight B แต้มต่อ 13-18 Flight C แต้มต่อ 19-36  Flight Senior แต้มต่อ 0-36 Flight Lady แต้มต่อ 0-36  โดยอัตราค่าสมัคร ประเภททีม 5 คน  ค่าสมัคร 15,000 บาท (พร้อมรถกอล์ฟ 3 คัน /แค๊ดดี้)

ส่วนประเภทบุคคลค่าสมัคร 3,000 บาท การจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดขึ้นเพื่อหารายได้เพื่อดำเนินการจองสมาคมฯ และเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาปัจจุบัน โดยการแข่งขันจัดขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม ที่สนามกอล์ฟดงภูเกิด ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร นายกสมาคมเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดเผยว่า การจัดการแข่งขันกอล์ฟ พิบูล 65 เป็นการร่วมมือการจัดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผ่านการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาผ่านไปถึงประชาชน โดยงบประมาณในการจัดหาทุนช่วยด้านการศึกษาของนักศึกษาปัจจุบัน  จะเริ่มจากการจัดกอล์ฟ พิบูล 65 แล้วตามด้วยกิจกรรมงาน ปั่นเดินวิ่ง และงานพิบูลบอล ซึ่งการจัดการายได้เป็นเพียงเป้าหมายหนึ่ง  ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการเผยแผ่เกียรติคุณ ชื่อเสียง ความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้รับรู้ทั่วประเทศ ภาคภูมิใจในองค์กรมากยิ่งขึ้น

สำหรับศิษย์เก่า และประชาชนที่สนใจจะสมัครตีกอล์ฟการกุศล “กอล์ฟ พิบูล 65” สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 สิงหาคม ณ ศูนย์ประสานงานสมาคมเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โรงเรียนจ่าการบุญ โทรศัพท์ 061-9547589 ,095-3544989 ,080-5151901,099-5956919

///////////

แสดงความคิดเห็น