สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก จัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก ต.ท่าทอง     อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานวัน เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) โดยมีนายวชิรศักดิ์ นาควัฒนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิษณุโลกผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 4 สาขาพิษณุโลก /กองทัพภาคที่ 3 / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 3 / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก /ตำรวจภูธรภาค 6 ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก / หัวหน้าส่วนราชการ /ผู้อำนวยการส่วนหัวหน้ากลุ่มงานและ      ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในสังกัดเข้าร่วมงานกว่า 300 คน

 

โดยภายในงาน ได้มีการรับชมการถ่ายทอดสด ผ่านวีดิโอคอนฟาเร้นท์ จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีนายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวให้โอวาท และ นำกล่าวคำปฏิญาณตน ที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกคน

จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ได้มอบใบเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า / พร้อมมอบเครื่องดำรงชีพจำเป็นในการออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ และปล่อยขบวนรถยนต์เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ออกลาดตระเวน เพื่อทำการดูแลพื้นป่าให้ยังคงอยู่สืบไป

ด้าน นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก กล่าวว่า การจัดงาน วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) จัดขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีและรำลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่   และเป็นการเชิดชูเกียรติยกย่องคุณงามความดี สร้างขวัญกำลังใจ ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า ที่ทำงานด้วยความทุ่มเท อุตสาหะ ควรค่าแก่การเชิดชู เป็นกำลังสำคัญทำให้ประเทศไทย ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ตราบจนปัจจุบันนี้

//////////

 

แสดงความคิดเห็น