อบต.วังพิกุล จัดประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำ ฟ้อนรำสนุกสนาน

เมื่อเวลา 18:00 น วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง เป็นประธานเปิดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล โดยมี นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล พร้อมด้วยนายมนต์ชัย วิวัฒย์ธนาฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชาวไทยทรงดำ ร่วมงานกันอย่างคึกคัก

โดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรักสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมประชาสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำให้ประชาชนทราบ โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลวังพิกุลและชุมชนเชื้อสายไทยทรงดำจากจังหวัดใกล้เคียงจำนวน 300 คนเข้าร่วมกิจกรรม

นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เปิดเผยว่า  เนื่องจากในพื้นที่ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้มีชุมชนจากถิ่นฐานต่างๆได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานและได้รวมตัวกันจัดเป็นหมู่บ้าน ซึ่งในหมู่บ้านนี้ได้มีชุมชนที่มีเชื้อสายไทยทรงดำ ได้ย้ายถิ่นฐานมาตั้งหมู่บ้าน อาทิ หมู่ที่ 2 บ้านวังพิกุล หมู่ที่ 3 บ้านดงข่อย หมู่ที่ 7 บ้านดงพลวง หมู่ที่ 8 บ้านวังสำโรง หมู่ที่ 9 บ้านดงไผ่ หมู่ที่ 10 บ้านดงจันทร์ หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาสี และหมู่ที่ 13 บ้านดงพลวง เป็นต้น จากการย้ายถิ่นฐานในครั้งนี้ได้มีการนำเอาประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำ ทั้งภาษาพูด การแต่งกาย การเสนเรือน การประกอบอาหาร การเรียกขวัญ และการฟ้อนรำแคน ซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำที่สืบทอดต่อกันมายาวนาน หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลาย ทางชาวไทยทรงดำ จึงได้ร่วมจัดงานขึ้นเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี

บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ต่างร่วมกิจกรรมทั้งการทำอาหารร่วมกัน การฟ้อนรำ และการแสดงถึงวัฒนธรรมของไทยทรงดำ ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะการฟ้อนรำ ที่ทั้งผู้สูงอายุและเด็กๆ ต่างออกมาฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนาน

////////

 

 

แสดงความคิดเห็น