สภาอุตฯท่องเที่ยวพิษณุโลก ชวนเที่ยวถิ่นกำเนิดไก่เหลืองหางขาว สักการะพระบรมรูป พระนเรศวรทรงพระเยาว์ อุ้มไก่เหลือหางขาว

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศูนย์เรียนรู้บ้านหัวแท หมู่ 8 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ร.ต.อ.เอกธนัช เจริญสุข นายก อบต.บ้านกร่าง ตัวแทนจาก อบต.บ้านกร่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  และชาวบ้าน ต.บ้านกร่างกว่า  80 คน ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ที่บ้านหัวแท และพื้นที่ ต.บ้านกร่าง เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ให้กับชาวบ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจำนวนมาก

นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สรุปการประชุมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของ บ้านหัวแท ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก  ทราบจากผู้นำท้องถิ่นได้ระบุว่า มีความเห็นด้วยกับในการพัฒนาพื้นที่ ว่า ที่นี่เป็นต้นกำเนิดไก่เหลืองหางขาว ไก่เจ้าเลี้ยง โดยมีตำนานระบุองค์สมเด็จพระนเรศวรครั้งทรงพระเยาว์ ได้มานำไก่ชนบ้านหัวแท ไปท้าชนจนชนะไก่พม่า  พร้อมกันนี้ที่บ้านหัวแทได้มีการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน จะได้จัดทำขนมไส้ไก่ เจ้าไก่แก้ว บ้านหัวแท  เป็นขนมอร่อยประจำถิ่นขายให้นักท่องเที่ยว มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  ที่วัดพญายมราชเมืองเก่าในอดีต จะมีการสำรวจเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งให้นักท่องเที่ยวไปศึกษา  โดยแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้องร่วมใจกันรักษาความสะอาด ทำให้ปลอดภัย   ชาวบ้านมีน้ำใจทักทายต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบมิตรที่ดีด้วย ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมสนับสนุนเพื่อเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เตรียมสร้างพิพิธภัณฑ์ อีกด้วย

พร้อมกันนี้ ทางชาวบ้านตำบลบ้านกร่าง ได้ร่วมกัน ก่อสร้างศาลพระนเรศวรมหาราช แห่งใหม่และได้อัญเชิญ พระบรมรูป พระนเรศวรทรงพระเยาว์ อุ้มไก่เหลือหางขาว ( จ้าวไก่แก้ว)  ขี้นไปประทับบนศาลแห่งใหม่ เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ตรงกับ วันที่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ ทรงครองราชย์ ได้  432 ปี

อย่างไรก็ตามหลังจากประชุม ได้มีการมอบเงินจำนวน 100,000  บาท เป็นการเบื้องต้นเพื่อให้ทาง อบต.บ้านกร่างจัดทำป้ายบอกทาง และพัฒนาแหล่งต่อท่องเที่ยวต่อไป

//////////

 

แสดงความคิดเห็น