ธ.ก.ส.พิษณุโลก ร่วมหลายหน่วยงาน ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่อุทยานดอกไม้ สวนสาธารณะตำบลหินลาด หมู่ 3 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ องค์การบริการส่วนตำบลหินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านตำบลหินลาด ร่วมกันจัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมสนับสนุนโครงการ และกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำรัสที่ทรงให้ความสำคัญกับป่าไม้ในประเทศ โดยมีพลโทบุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานในพิธี

โดยทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีเป้าหมายการปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 90 ล้านต้นทั่วประเทศ 810 แห่ง จำนวน 129,000 ต้น สำหรับกิจกรรมของวันนี้เป็นส่วนของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จะเป็นการรวมพลังปลูกต้นไม้ในพื้นทีสวนสาธารณะตำบลหินลาด และส่งต่อพันธุ์ไม้เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ส่วนสาธารณะในชุมชน ศาสนสถานและพื้นที่อื่นตามความเหมาะสม จำนวนกว่า 2000 ต้น เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญกับวันสำคัญของชาติ การร่วมกันบูรณาการปลูกป่า พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม อันเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดก๊าซเรือนกระจกลดภาวะโลกร้อน และลดมลภาวะทางอากาศเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ชุมชนสร้างสมดุลเชิงนิเวศและสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

/////////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น