เปิดวาร์ป “ผู้ใหญ่ฟ่ง” ขึ้นแท่นผู้ใหญ่บ้านเก่ง สวย ในพิษณุโลก  พลิกผันวงการนางงาม มาเป็นผู้ใหญ่บ้าน

นางสาวกนกนาถ ลิขิตไพรวัลย์ หรือ ผู้ใหญ่ฟ่ง   เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งถือว่าเป็นผู้ใหญ่สาวสวยอีกคนหนึ่ง ที่อายุเพียง 31 ปี ของจังหวัดพิษณุโลก ที่เป็นที่น่าสนใจมากของคนทั่วไปในขณะนี้ เนื่องจากผู้ใหญ่ฟ่ง กำลังเป็นคนรุ่นใหม่ ที่พลิกผันอาชีพจากที่เคยเป็นคนดูแลการประกวดมิสแกรนต์ในจังหวัดพิษณุโลก หรือวงการการประกวดสาวงาม หันมาสมัครผู้ใหญ่บ้าน และได้รับการเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ด้วยที่มีดีกรีจบนิเทศศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้นำความรู้ความสามารถมาดูแลลูกบ้านเป็นอย่างดี มีทั้งสร้างกลุ่มไลน์ของชาวบ้าน เพื่อแจ้งข่าวสารโดยตรง และแบบเคาะประตูบ้าน ในการเยี่ยมและคอยช่วยเหลือลูกบ้านจนเป็นที่ชื่นชอบของประชาชน

นางสาวกนกนาถ ลิขิตไพรวัลย์ หรือ ผู้ใหญ่ฟ่ง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เดิมทีตนเองทำงานกับคุณพ่อ และส่วนหนึ่งกับกลุ่ม YEC  ซึ่งเป็นกลุ่มของนักธุรกิจรุ่นใหม่ในการพัฒนาพิษณุโลก พร้อมกับได้เข้าไปดูแลการประกวดมิสแกรนต์จังหวัดพิษณุโลกด้วย แต่เนื่องด้วยโควิดระบาด ตั้งแต่ 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้ตนหยุดงานทุกอย่างอยู่กับบ้าน ประกอบเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน จึงได้ตัดสินใจลงสมัคร โดยคุณพ่อให้คำแนะนำการหาเสียงและเข้าพบประชาชน จนได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านในที่สุด

หลังจากได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้นำความรู้ที่มี มาประยุกต์ด้วยการเข้าหาลูกบ้านเป็นประจำ เยี่ยมเยียนแบบเคาะประตูบ้าน อีกทั้งหากลูกบ้านเดือดร้อนต้องดูแลประสานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาแก้ไข ได้ทันทวงที  นอกจากนี้มีกิจกรรมอะไร จะคอยช่วยเหลือลูกบ้านอย่างดี   เพราะตนเองได้สร้างกลุ่มไลน์  เพื่อแจ้งข่าวสารให้แก่ลูกบ้าน  และประกาศเสียงตามสายให้ลูกบ้าน ได้ทราบข่าวสารต่างๆ  นอกจากนั้นยังได้ทำตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ ไว้หน้าบ้าน เพื่อให้ประชาชนมาแจ้งข่าวโดยตรงอีกด้วย

ผู้ใหญ่ฟ่ง  กล่าวอีกว่า  ตนอยากจะฝากให้คนรุ่นใหม่ ได้มาเข้าทำงานให้กับสังคม พัฒนาชุมชนของตนเองให้เข็มแข็ง สร้างความรักความสามัคคีร่วมกัน ซึ่งประโยชน์ของชุมชนตนเองเป็นหลัก ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หรือ ผู้นำชุมชน อะไรก็ได้ แต่หากมีความรู้ความสามารถนำมาพัฒนาบ้านเรา ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่อีกหนึ่งตัวอย่าง ที่พลิกผันชีวิตจากวงการประกวดสาวงาม หันมาเป็นผู้ใหญ่บ้าน เพื่อพัฒนาชุมชนและประเทศได้เป็นอย่างดี สู่ความยั่งยืนต่อไป

///////////

 

แสดงความคิดเห็น