รมว.พม.ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านกร่าง

เมื่อเวลา  14.00 น. ของวันที่ 9 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านกร่าง พร้อมรับฟังปัญหาและให้แนวทางในการแก้ไข เพื่อให้บริการประชาชนอย่างครบวงจร โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. พร้อมด้วยทีม One Home พม. จังหวัดพิษณุโลกและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เน้นย้ำการดูแล การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปาะบางรายครัวเรือน และครอบครัวที่ยากจน เพื่อให้ทัดเทียมกับคนทั่วไป ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก มีเป้าหมายใน 9  อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก ทั้งสิ้น 11,800 ครัวเรือน

ทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนว่า ทางรัฐบาลยังมีความห่วงใย ในสถานการณ์ของโควิด ที่ยังคงน่าจะตา ซึ่งยังพบว่ามีประชาชนที่ยังฉีดวัคซีน น้อยมาก ซึ่งอยากให้ประชาชนได้ฉีดวัคซีนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเข็ม  3 หรือ เข็ม  4 ก็ได้ เนื่องจากโควิด ปัจจุบัน ยังได้มีการกลายพันธุ์ไปเรื่อย ซึ่งผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ถึงแม้ว่าการฉีดวัคซีน จะยังเป็นโควิดก็ตาม แต่ก็ทำให้ลดความรุนแรง จนเสียชีวิตได้

/////////

 

แสดงความคิดเห็น