มร.พส. ลงนามผลงานทรัพย์สินทางปัญญา กับผู้ประกอบการ 3 ผลงาน นำไปต่อยอดทางนวัตกรรม

วันนี้ ( 19 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสสงคราม ส่วนทะเลแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ลงนามผลงานทรัพย์สินทางปัญญา กับผู้ประกอบการ 3 ผลงาน รายที่ 1 ได้แก่ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาหน้าวัดลาย ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ขออนุญาตใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่ายผลงาน เรื่อง “แก้ว แบบที่ 1 – 15” ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายที่ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ขออนุญาตใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่ายผลงาน เรื่อง “แก้ว แบบที่ 1 – 20” ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายที่ 3 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรอินทรีย์บางกระทุ่ม ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม  จ.พิษณุโลก ขออนุญาตใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่ายผลงาน เรื่อง “ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน” ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ประกอบการได้ร่วมต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา ถึง 3 ผลงาน ด้วย ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดเป็นนวัตกรรม ที่ทรงคุณค่าต่อไป

////////////

 

แสดงความคิดเห็น