โรงเรียนอนุบาลเซนต์พอล จัดให้หนูน้อย ลอยกระทงในสระน้ำน่ารัก ปลูกฝังประเพณีไทย

วันนี้( 8 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ในวันนี้ถือว่าเป็นลอยกระทง ทำให้ในช่วงเช้าที่ผ่านมา ตามสถานศึกษาต่างๆ จัดงานประเพณีลอยกระทงให้กับเด็กๆ นักเรียน กันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่โรงเรียนอนุบาลเซนต์พอล ตั้งอยู่ 251 ถ.ประชาอุทิศ ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนสองภาษาระดับชั้นเนอสเซอรี่-อนุบาล วันนี้ได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้แสดงความสำนึกถึงบุญคุณของพระแม่คงคา ที่ให้เราได้อาศัยน้ำกิน น้ำใช้ ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อแม่พระคงคา ที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปในน้ำอันเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำไม่สะอาด เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา และยังเป็นกาส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

โดยบรรยากาศภายในโรงเรียนอนุบาลเซนต์พอล ในวันนี้ทางคณะครู-อาจารย์ได้ร่วมกันตกแต่งสถานที่เป็นบ่อน้ำเล็กๆ ไว้เพื่อให้เด็กๆ ได้ลอยกระทง โดยทางครูได้แจ้งให้ทางผู้ปกครองทำการบ้านด้วยการให้สอนน้องๆทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ที่บ้านและนำมาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนในวันนี้ โดยคณะครู-อาจารย์ ทั้งชาวไทยและต่างชาติได้แต่งกายด้วยชุดไทย เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และเด็กๆ นักเรียนก็แต่งกายด้วยชุดไทย จากนั้นได้ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ด้วยการรำไทยด้วยเพลงรำวงวันลอยกระทง ครูชาวไทยเองก็ช่วยสอนครูต่างชาติเกี่ยวกับท่ารำ และสอนเด็กๆ ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนชั้น เนอสเซอรี่–ระดับชั้นอนุบาล3 ก็รำกันอย่างน่ารัก เก้ๆ กังๆ ทั้งเด็กๆ และครูชาวต่างชาติเป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักในการสืบสานประเพณีลอยกระทงอีกด้วย

/////

 

แสดงความคิดเห็น