บรรยากาศงานลอยกระทงสองแควแลอดีตปี2565

บรรยากาศวันลอยกระทงที่จังหวัดพิษณุโลก ที่บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่ที่ทางจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกจัดงานประเพณีลอยกระทงสองแควแลอดีต มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมทั้งประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวและลอยกระทงจำนวนมาก

เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 8 พ.ย. 2565 ที่บริเวณหน้าวัดพระวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและร่วมลอยกระทงจำนวนมาก โดยนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานลอยกระทงสองแควแลอดีต จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2565 “ศรัทธาแห่งสายน้ำ” เพื่อเป็นการช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ

ซึ่งปรากฏว่าปีนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมากหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 โดยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างร่วมใจใส่ชุดไทยมาเที่ยวงานและร่วมลอยกระทงริมฝั่งแม่น้ำน่าน สอดรับกับที่จังหวัดพิษณุโลกต้องการส่งเสริมการนำวิถีชีวิตความเป็นไทยในเรื่องของการแต่งกายย้อนยุค ในช่วงเทศกาลลอยกระทง  ร่วมทั้งภายในงานมีการแสดงดนตรีพื้นบ้าน การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม อาหารพื้นบ้านของเมืองพิษณุโลก นำเสนอเป็นจุดเด่นของงานจนเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกในเรื่องของการลอยกระทงย้อนยุค  นอกจากนี้ยังช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชาวจังหวัดพิษณุโลกอย่างดียิ่ง ตลอดจนประดับตกแต่งเมืองด้วยไฟฟ้า โคมแขวนและไฟประดับ ตามถนนหนทางทำให้เมืองพิษณุโลกของเราสวยงามมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น