อุดหนุน ผักไฮโดโปรนิกส์ ปลอดสารเคมี กำลังน่ารับประทาน ที่ มร.พส.

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว) จ.พิษณุโลก ปรับพื้นที่โคกหนองนาโมเดลภายในมหาวิทยาลัยเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ มรพส. และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาระหว่างเรียน ทดลองปลูกผักไฮโดโปนิกส์ ปลอดสารเคมี ส่งขายโรงแรมล็อตแรกในราคากิโลกรัมละ 70 บาทได้ผลตอบรับดี มีออเดอร์เข้ามาจำนวนมาก เตรียมเร่งขยายโรงเรือน และนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดสร้างเป็นอาชีพสร้างรายได้ในครอบครัว

ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้บอกว่าได้แบ่งพื้นที่ของโคกหนองนาโมเดล ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขนาด 50 ตารางวา ปรับเป็นโรงเรือนศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ จ.พิษณุโลก ปลูกผักไฮโดโปนิกส์ หรือผักสลัด หลากหลายชนิด ทั้ง กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค บัตเตอร์เฮด และผักฟิลเล่ย์ เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ของนักศึกษา และที่สำคัญคือจะเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาระหว่างเรียน ที่เห็นทั้งหมดเราใช้เป็นฐานที่จะผลิตโดยใช้การตลาดนำการผลิต การตลาดของเรานั่นก็คือโรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว ซึ่งเป็นของมหาวิทยาลัย ซึ่งเรานำผักไฮโดโปรนิกส์เหล่านี้ส่งไปปรุงเป็นอาหารให้กับทางโรงแรม เพราะนอกจากจะได้เรื่องความสดใหม่ แล้วมั่นใจในเรื่องของการปลอดสารเคมีด้วย ซึ่งจริงๆแล้วการปลูกผักแบบนี้ใครก็ปลูกได้ แต่เราต้องการให้นักศึกษาได้เห็น Process ตั้งแต่ต้นจนจบไปจนถึงตลาดว่าต้องการเท่าไหร่เพื่อให้มีการบันทึกให้เป็นขั้นตอนและต่อเนื่องเพื่อให้พอดีและต่อเนื่องเป็นขั้นตอนเพื่อไม่ให้ขาดตลาดหรือล้นตลาด โดยอายุของการปลูกผักไฮโดโปรนิกส์ของเรา ใช้เวลา 1 รอบคือ 45 วันนับตั้งแต่เพาะเมล็ด

ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้บอกต่ออีกว่า ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ มรพส. จะรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ และเป็นแหล่งสร้างอาชีพ เพราะฉะนั้นเราไม่ได้หวังให้เพียงแต่นักศึกษาเข้ามาใช้บริการตรงนี้ แต่เราจะให้ชาวบ้านใน จ.พิษณุโลกและใกล้เคียงได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เราจะนำความรู้ต่างๆ ถ่ายทอดให้ชาวบ้านเพื่อนำกลับไปสร้างอาชีพ แล้วถ้าเราสามารถผลิตได้ในจำนวนจำกัด แต่มีความต้องการทางตลาดสูง เราก็อาจจะให้เขาผลิตเป็นลูกข่ายให้เรา

สำหรับใครที่สนใจผักไฮโดโปนิกส์ปลอดสารเคมี สามารถมาเลือกตัดได้ถึงศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ มรพส. ในราคาเพียงกิโลกรัมละ 70 บาท หรือใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เพื่อต่อยอดสร้างเป็นอาชีพ ก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ฯ หรือโทร 0645156478

 

/////////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น