บชร.3 ประกอบพิธีครบรอบ 53 ปี วันสถาปนา

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 65  ที่กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พลโท สุริยะ  เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการช่วยรบที่ 3  โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงเพลถวายแด่พระภิกษุสงฆ์  เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้กำลังที่เสียชีวิต  พร้อมทั้งได้เชิญอดีตผู้บังคับบัญชา และอดีตผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3   เข้าร่วมพิธี  รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยมี  พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ให้การต้อนรับ

 

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบกที่ 222/2512 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2512 โดยให้เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 บ้านดงภูเกิด ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก  ซึ่งเป็นหน่วยส่งกำลังบำรุงระดับกองทัพภาค หน่วยที่ 2 ที่จัดตั้งขึ้นใน กองทัพบก และเป็นหน่วยในอัตราของกองทัพภาคที่ 3

 

โดยมีภารกิจสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงแก่หน่วยในอัตราของกองทัพภาคที่ 3 ใช้อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์หมายเลข 54-1ลงวันที่ 20 กันยายน 2527 ประกอบด้วย กองบังคับการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองร้อยกองบังคับการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุงกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นหน่วยหลักทางการส่งกำลังบำรุงของ กองทัพภาคที่ 3 ทั้งในยามปกติ และสงคราม ถือได้กว่าเป็นหน่วยที่มีความสำคัญในอันที่จะให้หน่วยที่ทำการรบทุกหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบของ กองทัพภาคที่ 3 สามารถ ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามแผน และนโยบายของกองทัพบก ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด

แสดงความคิดเห็น