จิตอาสาสอนการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR ให้กับนักเรียนบ้านน้ำจวง


วิทยากรจิตอาสา กลุ่มนพกัญจน์แอมบูแลนซ์แอนด์เซฟตี้ ร่วมกับ มูลนิธิประสาทบุญสถาน กู้ภัยพิษณุโลก จุดอำเภอชาติตระการและวิทยากรอิสระ จัดกิจกรรมสัญจร ครั้งที่ 1 แลกเปลี่ยนความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR ให้กับนักเรียนชาวม้ง บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก วิทยากรจิตอาสา กลุ่มนพกัญจน์แอมบูแลนซ์แอนด์เซฟตี้ ร่วมกับ มูลนิธิประสาทบุญสถาน กู้ภัยพิษณุโลก จุดอำเภอชาติตระการและวิทยากรอิสระ ได้จัดกิจกรรมสัญจร ครั้งที่ 1 แลกเปลี่ยนความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR ให้กับนักเรียนชาวม้ง บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เพื่อที่หากเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการฉุกเฉินจะได้สามารถกล้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้องเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บเพิ่มเติม ลดการสูญเสีย ลดระยะเวลาในการเดินทางส่งต่อกู้ชีพกู้ภัยได้ โดยมี นายพีรากร ราชเพียแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ
โดยบรรยากาศการอบรมในวันนี้เป็นเด็กนักเรียน คณะครูอาจารย์ ชาวบ้าน ผู้นำชุมชนเข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน โดยมีหัวข้อการอบรมการปฐมพยาบาลหากเกิดเหตุพบบุคคลภาวะหัวใจหยุดเต้น: การใช้ CPR และ AED สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก/สิ่งของอุดกลั้นทางเดินหายใจส่วนบนในผู้ใหญ่และเด็ก/อาการแพ้ อาการชัก*การดามกระดูกหักและเคล็ดขัดยอก ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานเพื่อสามารถให้การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้ในเบื้องต้น
นายนพกัญจน์ ใจอารีย์ วิทยากรจิตอาสา กลุ่มนพกัญจน์แอมบูแลนซ์แอนด์เซฟตี้ได้กล่าวว่าการเดินทางมาให้ความรู้กับเด็กในวันนี้เพื่อต้องการให้เด็กๆมีความรู้ พร้อมพัฒนาศักยภาพและทักษะของครูนักเรียน ชาวบ้านหรือผู้นำชุมชนให้สามารถขยายผลนำความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automted External Defibrillator : AED) ไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินให้มีชีวิตรอดได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพให้ประชาชน สร้างการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอดจนให้ประชาชนมีความรู้และสามารถดูแลตัวเองได้เบื้องต้น เมื่อประสบเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน เนื่องจากบ้านน้ำจวงกำลังจะเป็นจุดแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในหุบเขา ห่างไกลจากตัวอำเภอใช้เวลาเดินทางอีกชั่วโมงเศษที่กำลังประชาสัมพันธ์ต้อนรับนักท่องเที่ยวสายลุยธรรมชาติมาสัมผัสวิถีการใช้ชีวิตวัฒนธรรมของชาวม้ง เผื่อเกิดอุบัติเหตุจะได้สามารถกล้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้องเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บเพิ่มเติม ลดการสูญเสีย ลดระยะเวลาในการเดินทางส่งต่อกู้ชีพกู้ภัยได้ ทางกลุ่มวิทยากรจิตอาสานพกัญจน์แอมบูแลนซ์แอนด์เซฟตี้ จึงได้นัดรวมตัวจิตอาสาครูสอนปฐมพยาบาลเบื้องต้นและอาสากู้ภัย มาร่วมจัดการทบทวนแลกเปลี่ยนความรู้ในกิจกรรมนี้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
/////////////////////////

แสดงความคิดเห็น