จัดตลาดวัฒนธรรมตำบลปากโทก ทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน

อบต.ปากโทก นำร่องเปิดตลาดวัฒนธรรมตำบลปากโทก จัดเดือนละครั้งวันเสาร์สุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ให้ชาวบ้านนำสิ้นค้าถิ่นและผลิตผลทางการเกษตรมาจำหน่าย เพิ่มรายได้

วันที่ 26 พ.ย.2565  ที่บริเวณริมน้ำวัดแสงดาว ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้มีกลุ่มชาวบ้านตำบลปากโทก พร้อมใจกันนำสินค้าหลากหลายมาจำหน่ายในตลาดวัฒนธรรมตำบลปากโทก ทั้งผลิตผลทางการเกษตร อาหาร ขนม ต่างๆ  ซึ่งจะจัดในวันเสาร์สุดท้ายของเดือน ในเวลา 14:00 น เป็นต้นไป โดยวันนี้ นับเป็นวันเสาร์แรกที่ชาวบ้านได้นำสินค้า ทั้งสินค้าทางด้านอาหาร ขนม พื้นบ้านพื้นถิ่น สินค้าเกษตร ผัก ผลไม้ ที่ปลูกตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง นำมาจำหน่าย บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

นายจรัญ แก้วทุม นายก อบต. ปากโทก เปิดเผยว่า ตลาดวัฒนธรรมตำบลปากโทก ที่จัดขึ้นนี้ จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์สุดท้ายก่อนสิ้นเดือน ซึ่งโครงการที่จัดขึ้น เป็นไปตามนโยบายโครงการ บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ซึ่งเป็นโครงการที่ท่านนายอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้เข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่ปลูกผักกินเองภายในบ้าน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ได้บริโภคผักที่ปลอดภัย โดยผักที่เหลือจากการกิน ทางชาวบ้านได้นำมาจำหน่ายในราคาถูก ที่บริเวณตลาดวัฒนธรรมตำบลปากโทก  ซึ่งนอกเหนือจากผักและผลไม้ที่ชาวบ้านปลูกแล้ว ยังมีการทำอาหารแบบโบราณ ประเภทแกง อาทิ แกงบอน ห่อหมกปลาช่อน  และขนมต่างๆ ซึ่งเป็นขนมที่หากินได้ยาก เป็นฝีมือของชาวบ้าน นำมาจำหน่ายทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้กับพื้นที่ตำบลปากโทกอีกทางหนึ่งด้วย

แสดงความคิดเห็น