มทบ.39 เปิดบ้านทหารใหม่  Open House สร้างความมั่นใจให้ครอบครัวต่อกองทัพบก

 

กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39  เปิดบ้านทหารใหม่  Open House  ต้อนรับญาติน้องเล็กกองทัพบก  โดยให้การดูแลเป็นอย่าง   สร้างความมั่นใจและเชื่อมั่น  ใน การเข้ามาเป็นทหาร   ตลอดทั้งสร้างความเป็นอยู่ที่ดี  เสมือนครอบครัวเดียวกัน

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 65 พลตรี กฤษณะ  ภู่ทอง  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก  เป็นประธานกิจกรรม เปิดบ้านใหม่ ทหารกองประจำการ  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง ที่ลูกๆหลานๆเข้ามารับ ใช้ชาติเป็นเวลา 2 ปี  หลังจากผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39  เดินทางมาถึง บริเวณ หน่วยฝึกทหารใหม่  ได้เดินทักทายกับพ่อแม่ผู้ปกครองของทหารใหม่ ผลัด 2/2565 และสอบถามถามความเป็นอยู่และการเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยความ เป็นห่วงอย่างเป็นกันเอง

จากนั้นพลตรี กฤษณะ  ภู่ทอง  ได้เปิดงานและกล่าวกับทหารใหม่และครอบครัวที่มาร่วมพิธีว่า  ขอให้ครอบครัวญาติทหารใหม่มีความมั่นใจ  ว่ากองทัพบกดูแลน้องทหารใหม่เป็นอย่างดี  ไม่มีการฝึกเกินที่ทางกองทัพบกกำหนด  และไม่มีทหารคนไหนได้รับบาดเจ็บจากการฝึกสักราย  ตลอดทั้งการกินอยู่อย่างสะดวกสบาย   สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา ความศรัทธาให้เกิดขึ้นในกองทัพ  พร้อมได้เน้นย้ำตลอดในการดูแลน้องสุดท้องของกองทัพบกให้ดีที่สุด

โดยการนี้ ผบ.มทบ.39  ได้มอบ มอบรางวัลครูฝึกทหารใหม่ และทหารใหม่ดีเด่น  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล พร้อมชมการแสดงพร้อมประกอบดนตรี และแฟนซีดริล  การแสดงพัฒนาการความแข็งแรงและเข้มแข็งของทหารใหม่  หลังจากผ่านการฝึกฝนเบื้องต้น ตามหลักสูตรของกองทัพบก  6 สัปดาห์ มาเป็นอย่างดี

สำหรับกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ ครั้งนี้  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับครอบครัวทหารใหม่ได้เสียสละมารับใช้ชาติ   ตลอดทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวทหารใหม่กับกองทัพบก  เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน  โดยมีมาตรการควบคุมป้องเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น